Faraday Future lanserar undersökning för att inhämta åsikter om Ticker Symbol Change från FFIE till FFAI - Faraday Future (NASDAQ:FFIE) (2023)

Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFIE("Faraday Future", "FF" eller "Company"), ett Kalifornien-baserat globalt delat intelligent ekosystemföretag för elektrisk mobilitet, tillkännagav idag att det söker opinion genom en onlineundersökning om att ändra FF:s aktiekurs från "FFIE" till " FFAI."

Detta pressmeddelande innehåller multimedia. Se hela releasen här:https://www.businesswire.com/news/home/20230523006171/en/

Faraday Future lanserar undersökning för att inhämta åsikter om Ticker Symbol Change från FFIE till FFAI - Faraday Future (NASDAQ:FFIE) (1)Faraday Future lanserar undersökning för att inhämta åsikter om Ticker Symbol Change från FFIE till FFAI - Faraday Future (NASDAQ:FFIE) (2)

Faraday Future lanserar undersökning för att inhämta åsikter om Ticker Symbol Change från FFIE till FFAI (grafik: Business Wire)

Den 2 majndi år tillkännagav FF sin Generative AI Product Stack för allmänheten. Produktstacken kombinerar FF:s grundläggande funktioner såsom företagets datorplattform, avancerade operativsystem, ultrasnabb internetuppkoppling, AI och naturliga språkbehandlingsförmågor, flera skärmar, med generativ AI-kapacitet designad för att ge extraordinära förmågor till användare. FF är en av de första biltillverkarna att integrera och demonstrera generativ AI-kapacitet i ett fordon.

Fordons I.A.I (Internet, Autonomous Driving, Intelligence) och forskning och utveckling av artificiell intelligens har alltid varit FF:s strategiska kärnfokus. Idag har dessa forsknings- och utvecklingsprestationer blivit kärnhöjdpunkterna i företagets flaggskepp FF 91. Företaget avser att tillkännage mer detaljer om sin AI-strategi vid sitt FF 91 Final Launch & Faraday Future 2.0-evenemang, som kommer att äga rum den 30 maj.

Tickern "FFAI" var företagets första val när FF offentliggjordes 2021 på Nasdaq, men den var inte tillgänglig då. Företaget fick nyligen veta att "FFAI" har blivit tillgängligt igen och ledningen anser att detta namn mer exakt överensstämmer med kärnvisionen för företaget. Samskapande och delning har alltid varit de centrala principerna för FF, därför vill företaget inhämta synpunkter från alla intressenter, entusiaster och andra intresserade om huruvida börsen ska ändras till FFAI.

Om du vill uttrycka din åsikt i denna fråga, vänligen fyll i enkäten på följande länk:

USA
http://app-us.ff.com/ff-v3/forms/10ABC9?lang=en-US
CN
http://app-cn.faradayfuturecn.com/ff-v3/forms/10ABCS?lang=zh-CN

Vi kommer att konsolidera alla åsikter och lägga fram förslag till rekommendationer till styrelsen för deras referens innan vi fattar det slutliga beslutet.

När intelligenta elfordon blir superrobotar kommer körupplevelsen och den digitala sittbrunnen att vara fullt intelligent. FF tror att AI kommer att bli kärnan i konkurrenskraften för framtidens mobilitetsekologi och omdefiniera användningsscenarierna för framtida mobilitetsprodukter. Som en av världens första intelligenta elfordonstillverkare har FF engagerat sig i forskning och utveckling av AI-teknologiplattformar, applicerade på autonoma körplattformar och det tredje intelligenta internetutrymmet.

Användare kan förbeställa ett FF 91-fordon via FF Intelligent-appen eller via vår webbplats (engelska):https://www.ff.com/us/preorder/eller (kinesiska):https://www.ff.com/cn/preorder/

Ladda ner den nya FF Intelligent-appen (engelska):https://apps.apple.com/us/app/id1454187098ellerhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.faradayfuture.online, (kinesiska):http://appdownload.ff.com

OM FARADAY FRAMTID

FF är pionjären för Ultimate Intelligent TechLuxury ultraspiralmarknaden i den intelligenta EV-eran, och en störning av den traditionella ultralyxbilsindustrin. FF är inte bara ett elbilsföretag, utan också ett mjukvarudrivet företag av intelligenta internet AI-produkter.

FÖLJ FARADAY FUTURE:

https://www.ff.com/
https://www.ff.com/us/mobile-app/
https://twitter.com/FaradayFuture
https://www.facebook.com/faradayfuture/
https://www.instagram.com/faradayfuture/
www.linkedin.com/company/faradayfuture/

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i safe harbor-bestämmelserna i United States Private Securities Litigation Reform Act från 1995. När de används i detta pressmeddelande används orden "estimat", "projicerad", "expects", " förutser", "prognoser", "planerar", "avser", "tror", "söker", "får", "kommer", "bör", "framtid", "föreslå" och variationer av dessa ord eller liknande uttryck (eller de negativa versionerna av sådana ord eller uttryck) är avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden, som inkluderar uttalanden om företagets förmåga att integrera generativ AI-kapacitet i ett fordon och företagets förmåga att fortsätta sin forskning och utveckling av AI-teknologiplattformar som tillämpas på autonoma körplattformar och det tredje intelligenta internetutrymmet, och Företagets förmåga att möta sin framtida produktions- och leveransplan, och utvecklingen och framgången för Mission Farad och företagets samskapande och samdelningsprogram, är inte garantier för framtida prestanda, villkor eller resultat, och involverar ett antal kända och okända risker, osäkerheter, antaganden och andra viktiga faktorer, av vilka många ligger utanför företagets kontroll, som kan göra att faktiska resultat eller utfall avviker väsentligt från de som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Viktiga faktorer, bland annat, som kan påverka faktiska resultat eller utfall inkluderar huruvida FF Top Holdings LLC aktieägaravtal överensstämmer med Nasdaqs noteringskrav, inklusive Nasdaqs noteringsregel 5640 angående rösträtt, marknadsutvecklingen för företagets stamaktier, företagets förmåga att återfå överensstämmelse med Nasdaqs noteringskrav och bolagets förmåga att utföra definitiv dokumentation i samband med och/eller uppfylla villkoren som föregår och nära de olika finansieringar som tidigare avslöjats av bolaget och förväntade ytterligare finansieringar, vars misslyckande kan leda till företaget som söker skydd enligt konkurskoden; Bolagets förmåga att ändra sitt bolagsbevis för att tillåta att tillräckligt med auktoriserade aktier ges ut i samband med Bolagets befintliga och övervägda finansiering; företagets förmåga att komma överens om definitiva dokument för att verkställa det icke-bindande ramavtalet för staden Huanggang; företagets förmåga att förbli i överensstämmelse med dess offentliga anmälningskrav enligt Securities Exchange Act från 1934, med ändringar, och Nasdaqs noteringskrav och att fortsätta att vara noterat på Nasdaq (inklusive efter genomförandet av aktieägaravtalet); resultatet av Securities and Exchange Commission (”SEC”-utredningen) avseende de frågor som var föremål för specialkommitténs utredning och andra rättstvister som involverar företaget; företagets förmåga att genomföra sina planer på att utveckla och marknadsföra sina fordon och tidpunkten för dessa utvecklingsprogram (inklusive snabb mottagning av delar och slutförande av krocktester); företagets uppskattningar av storleken på marknaderna för dess fordon och kostnaden för att få ut dessa fordon på marknaden; takten och graden av marknadsacceptans för företagets fordon; framgången för andra konkurrerande tillverkare; prestanda och säkerhet för företagets fordon; potentiella rättstvister som involverar företaget; resultatet av framtida finansieringsinsatser och allmänna ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden som påverkar efterfrågan på Bolagets produkter; åtgärder för potentiella kostnader, personal och löneminskning kanske inte är tillräckliga eller kanske inte uppnår de förväntade resultaten; och företagets förmåga att attrahera och behålla anställda. Ovanstående lista över faktorer är inte uttömmande. Du bör noggrant överväga ovanstående faktorer och andra risker och osäkerheter som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i företagets registreringsutlåtande på formulär S-1 som lämnades in till SEC den 4 maj 2023, avsnittet "Riskfaktorer" i företagets Formulär 10-Q som lämnades in till SEC den 10 maj 2023, avsnittet "Riskfaktorer" i företagets årsrapport på blankett 10-K som lämnades in till SEC den 9 mars 2023 och andra dokument som lämnats in av företaget från tid till tid med SEC. Dessa registreringar identifierar och adresserar andra viktiga risker och osäkerheter som kan orsaka att faktiska händelser och resultat avviker väsentligt från de som finns i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden talar endast från det datum de görs. Läsare uppmanas att inte förlita sig på framtidsinriktade uttalanden och företaget åtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, förutom vad som krävs enligt lag .

Faraday Future lanserar undersökning för att inhämta åsikter om Ticker Symbol Change från FFIE till FFAI - Faraday Future (NASDAQ:FFIE) (3)Faraday Future lanserar undersökning för att inhämta åsikter om Ticker Symbol Change från FFIE till FFAI - Faraday Future (NASDAQ:FFIE) (4)

Se källversionen på businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230523006171/en/

© 2023 Benzinga.com. Benzinga ger ingen investeringsrådgivning. Alla rättigheter förbehållna.

FAQs

Is Faraday Future stock a buy? ›

1 Wall Street research analysts have issued "buy," "hold," and "sell" ratings for Faraday Future Intelligent Electric in the last year. There are currently 1 hold rating for the stock. The consensus among Wall Street research analysts is that investors should "hold" FFIE shares.

What is the target price for Faraday future stock? ›

Stock Price Forecast

The 1 analysts offering 12-month price forecasts for Faraday Future Intelligent Electric Inc have a median target of 10.00, with a high estimate of 10.00 and a low estimate of 10.00. The median estimate represents a +4,380.29% increase from the last price of 0.22.

What is the stock price forecast for FFIE in 2023? ›

FFIE Stock Price Predictions(2023-2060)
Predicted yearsMinimum priceAverage price
2023$.40$.70
2024$2$6
2025$16$18.5
2030$45$47
4 more rows
Apr 24, 2023

What is the stock price prediction for Faraday future intelligent electric? ›

6 analysts offering 12-month price forecasts for Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFIE) have a share price target of $10. This median of share price forecast represents a 5536.98% upside from the latest price of $0.18 as on 04.05. 23.

How high will MOS stock go? ›

MOS Stock 12 Months Forecast

Based on 17 Wall Street analysts offering 12 month price targets for Mosaic Co in the last 3 months. The average price target is $48.24 with a high forecast of $62.00 and a low forecast of $38.00. The average price target represents a 36.46% change from the last price of $35.35.

What is the Ffie stock price prediction for 2025? ›

For Faraday Future Intelligent Electric Stock (FFIE) price forecast for 2025, a forecast is offered for each month of 2025 with average FFIE price forecast of $2.0179, a high forecast of $9.8132, and a low forecast of $2.0213.

Is $NIO a buy? ›

NIO Inc. currently has an average brokerage recommendation (ABR) of 1.94, on a scale of 1 to 5 (Strong Buy to Strong Sell), calculated based on the actual recommendations (Buy, Hold, Sell, etc.) made by nine brokerage firms. An ABR of 1.94 approximates between Strong Buy and Buy.

Does Faraday Future pay dividends? ›

Faraday Future Intelligent Electric (NASDAQ: FFIE) does not pay a dividend.

What are the best stocks to invest in now? ›

10 Best Stocks to Buy Now—May 2023
 • U.S. Bancorp USB.
 • Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.
 • GSK PLC GSK.
 • Wells Fargo WFC.
 • Roche Holding RHHBY.
 • Comcast CMCSA.
 • International Flavors & Fragrances IFF.
 • Anheuser-Busch InBev BUD.
May 1, 2023

Who owns Faraday Future? ›

Faraday Future was founded by Chinese businessman Jia Yueting in April 2014 and is headquartered in Los Angeles, California. Its factory, dubbed the FF ieFactory California, is building the car.

What stock will go up the most in 2023? ›

Bank of America's Best Growth Stocks of 2023
CompanyForward Sales Growth Next Year
Alphabet (GOOG, GOOGL)+11.8%
Eli Lilly (LLY)+19.4%
Match (MTCH)+13.0%
Progressive (PGR)+10.9%
6 more rows
May 1, 2023

What is the best potential stock for 2023? ›

10 of the Best Stocks to Buy for 2023
StockYTD Total Returns Through May 24
Amazon.com Inc. (AMZN)39%
Walt Disney Co. (DIS)2.5%
PayPal Holdings Inc. (PYPL)-13.2%
EOG Resources Inc. (EOG)-10.6%
7 more rows

What will fitfi price be in 2030? ›

Our market forecast indicates that by 2030, FITFI could reach a new all-time high of $0.057379.

How much is a Faraday Future Intelligent Electric Inc car? ›

The FF 91 has more than 1,000 horsepower and should cost in the range of $200,000. It's a car in which many owners will be driven, rather than driving it themselves.

How much is Faraday stock? ›

$ 0.2068
CloseChgChg %
$0.2068-0.0089-4.13%

How do I buy Faraday stock? ›

Deposit funds into your account by linking your banking information or transfer funds from another trading account. Search for the stock name – FFIE. Search for the stock by name or ticker symbol. Buy the stock.

What is the best military stock? ›

12 Best Defense Stocks To Buy Now
 • Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW) Number of Hedge Fund Holders: 22. ...
 • Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE:SPR) ...
 • Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) ...
 • Textron Inc. (NYSE:TXT) ...
 • L3Harris Technologies, Inc. (NASDAQ:LHX) ...
 • General Dynamics Corporation (NYSE:GD) ...
 • HEICO Corporation (NYSE:HEI)
Mar 22, 2023

How low will 3M stock go? ›

The 16 analysts offering 12-month price forecasts for 3M Co have a median target of 110.00, with a high estimate of 158.00 and a low estimate of 95.00. The median estimate represents a +11.06% increase from the last price of 99.05.

How high will Siri stock go? ›

SIRI Stock 12 Months Forecast

Based on 8 Wall Street analysts offering 12 month price targets for Sirius XM Holdings in the last 3 months. The average price target is $3.98 with a high forecast of $5.00 and a low forecast of $3.00. The average price target represents a 12.75% change from the last price of $3.53.

How much will luna2 0 be worth in 2025? ›

Terra Price Prediction 2025

Based on the technical analysis by cryptocurrency experts regarding the prices of Terra, in 2025, LUNA is expected to have the following minimum and maximum prices: about $2.49 and $2.91, respectively. The average expected trading cost is $2.56.

How much will Lunac cost in 2025? ›

$ 0.0000985

Will NIO reach $500? ›

We take a peek at where NIO is at right now and forecast where it will be in the years 2023 through 2030. According to our NIO price prediction, this stock's price could reach $20 by the end of 2023, $60 by the end of 2024, $200 by the end of 2025, and $500 by the end of 2030.

Can NIO stock reach $1,000? ›

The success of NIO is dependent on the continued growth of China's electric vehicle market. If this industry continues to grow rapidly, it is possible that NIO's share price could reach $1000 per share within the next few years.

Where will NIO stock be in 10 years? ›

NIO stock price stood at $7.95

According to the latest long-term forecast, NIO price will hit $10 by the end of 2023 and then $12 by the end of 2024. NIO will rise to $17 within the year of 2025, $20 in 2026, $25 in 2027, $30 in 2028, $35 in 2030 and $40 in 2033.

What is the highest safest dividend stock? ›

Safe High Yielding Stocks
CompanyTickerPayout Ratio
Coterra EnergyCTRA20%
Diamondback EnergyFANG29%
DowDOW36%
KeyCorpKEY36%
5 more rows
4 days ago

Who pays the highest monthly dividends? ›

7 Best Monthly Dividend Stocks to Buy Now
Dividend stockTrailing dividend yield
Gladstone Capital Corp. (GLAD)9.2%
LTC Properties Inc. (LTC)7%
SL Green Realty Corp. (SLG)15.1%
U.S. Global Investors Inc. (GROW)3.3%
3 more rows
2 days ago

Which car company pays the highest dividend? ›

Top automakers by dividend yield
#NameDividend %
1Volkswagen 1VOW3.DE16.24%
2Ford 2F11.03%
3Dongfeng Motor 30489.HK9.90%
4Stellantis 4STLA9.36%
56 more rows

What are the top 3 most active stocks today? ›

Most Actives
SymbolNamePrice (Intraday)
TAT&T Inc.15.15
INTCIntel Corporation27.40
AMZNAmazon.com, Inc.115.00
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited100.95
21 more rows

What is the best stock to make money fast? ›

In addition to Amgen, Inc. (NASDAQ:AMGN), other Fast Money stocks that are widely held by elite hedge funds include Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH), and Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT).

Is Faraday a Chinese company? ›

Founding. Faraday Future was founded by Chinese businessman Jia Yueting in April 2014 and is headquartered in Los Angeles, California, in the Harbor Gateway neighborhood adjacent to Carson, California. From its inception in 2014, the company grew to 1000 employees by January 2016.

Is Faraday Future a good company? ›

Is Faraday Future a good company to work for? Faraday Future has an overall rating of 2.7 out of 5, based on over 301 reviews left anonymously by employees. 28% of employees would recommend working at Faraday Future to a friend and 29% have a positive outlook for the business.

Who is the owner of FFIE? ›

Who owns Faraday Future Intelligent Electric? Faraday Future Intelligent Electric (NASDAQ: FFIE) is owned by 9.68% institutional shareholders, 18.12% Faraday Future Intelligent Electric insiders, and 72.20% retail investors.

What is the FFIE stock price prediction for 2025? ›

For Faraday Future Intelligent Electric Stock (FFIE) price forecast for 2025, a forecast is offered for each month of 2025 with average FFIE price forecast of $2.0179, a high forecast of $9.8132, and a low forecast of $2.0213.

What is the price target for energy transfer? ›

Stock Price Targets
High$21.00
Median$17.00
Low$15.00
Average$17.13
Current Price$12.73

What is the dividend yield for FFIE? ›

Faraday Future Intelligent Electric (NASDAQ: FFIE) does not pay a dividend.

What is the target price for IPG photonics? ›

Stock Price Forecast

The 5 analysts offering 12-month price forecasts for IPG Photonics Corp have a median target of 134.00, with a high estimate of 152.00 and a low estimate of 112.00. The median estimate represents a +18.94% increase from the last price of 112.66.

What will GameFi price be in 2030? ›

Our forecasting model sees GameFi reaching $49.77 in 2030.

What is the price target for ET 2023? ›

Energy Transfer Stock Forecast & Predictions: 1Y Price Target $16.33 | Buy or Sell NYSE: ET 2023 | WallStreetZen.

How high will ET stock go? ›

Stock Price Forecast

The 15 analysts offering 12-month price forecasts for Energy Transfer LP have a median target of 17.00, with a high estimate of 21.00 and a low estimate of 15.00. The median estimate represents a +33.60% increase from the last price of 12.73.

What is the highest dividend yield stock? ›

Comparison Results
NamePriceDividend Yield
IBM International Business Machines$126.765.15%
CVX Chevron$154.563.68%
EOG EOG Resources$110.407.89%
ET Energy Transfer$12.737.84%
5 more rows

What is the best dividend yield range? ›

What Is a Good Dividend Yield? Yields from 2% to 6% are generally considered to be a good dividend yield, but there are plenty of factors to consider when deciding if a stock's yield makes it a good investment.

What is the dividend yield for neurocrine biosciences? ›

Historical dividend payout and yield for Neurocrine Biosciences (NBIX) since 1971. The current TTM dividend payout for Neurocrine Biosciences (NBIX) as of May 08, 2023 is $0.00. The current dividend yield for Neurocrine Biosciences as of May 08, 2023 is 0.00%.

What is the target price for microchip technology stock? ›

Snapshot
Average RecommendationOverweight
Average Target Price95.36
Number Of Ratings25
FY Report Date3/2024
Last Quarter's Earnings1.64
6 more rows

What is the target price for Ionq analyst? ›

Stock Price Targets
High$12.00
Median$9.00
Low$7.00
Average$9.00
Current Price$10.86

What is the target price for Lumen Technologies stock? ›

Stock Price Targets
High$5.00
Median$3.00
Low$2.00
Average$3.24
Current Price$1.8800

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 10/02/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.