Kapitel 20 Att bemästra biologi - QuizletHub (2023)

Kapitel 20 Att bemästra biologi - QuizletHub (2)

24 maj 2023

4.7 (114 recensioner)

30 provsvar

fråga

Vilket enzym kommer att producera ett DNA-fragment som innehåller hela vgp-genen (visas i rött) och har klibbiga ändar? Välj allt som stämmer.HindIIIEcoRIHaeIIIHindIII

svar

HindIIIHindIII

fråga

Vilket enzym skulle skära det mänskliga DNA som visas i del A på båda sidor av vgp-genen, men inte inuti genen?

svar

BamHI, HeIII och HindIII

fråga

vilket enzym skulle skära plasmiden utan att störa ampR-genens funktion?

svar

BamHI, EcoRI och HaeIII

fråga

Vilket enzym skulle producera klibbiga ändar när man skär både det mänskliga DNA:t och plasmiden?

svar

BamHI, EcoRI och Hindlll

fråga

Vilket resitriktionsenzym uppfyller alla tre kraven ovan?

svar

Endast BamHI

fråga

Del C - Transformation och selektion av rekombinanta bakterier

svar

-kommer att växa endast i medium utan ampicillin: ingen plasmid-kommer att växa i båda medierna: rekombinant plasmid men ingen vgp-gen, icke-rekombinant plasmid, rekombinant plasmid med vgp-gen

fråga

Del D - Screening av plasmidbiblioteket

svar

TCACACTG...GAATTCAT

fråga

Vilken information kan inte erhållas från sekvensen av en gen?

svar

Om genen är metylerad.

fråga

Vad är polymeraskedjereaktionen (PCR)?

svar

En metod för att amplifiera ett fragment av DNA.

fråga

Sant eller falskt? Jämförelse av sekvenserna för samma gen över arter kan ge viss insikt i förekomsten av en gemensam förfader med den genen.

svar

Sann

fråga

(Video) Parapsychology, Psychic Phenomena, the Afterlife, and UFOs, with Psychologist: Jeffrey Mishlove, PhD

Sant eller falskt? Taq-enzymet är en typ av DNA-polymeras som gör det möjligt för forskare att separera DNA-strängarna under annealingssteget i PCR-cykeln utan att förstöra polymeraset.

svar

Falsk

fråga

Hur många DNA-molekyler skulle det finnas efter fyra omgångar av PCR om den initiala reaktionsblandningen innehöll två molekyler?

svar

32

fråga

Under vilket steg i PCR-cykeln används nukleotider?

svar

Förlängning.

fråga

De oparade nukleotiderna som produceras genom verkan av restriktionsenzymer kallas _____.

svar

klibbiga ändar

fråga

Den klibbiga änden av DNA-restriktionsfragmentet som visas här kommer att paras med ett DNA-restriktionsfragment med den klibbiga änden _____.

svar

ACGT

fråga

Vilken defekt orsakar hypofysdvärgväxt?

svar

Brist på tillväxthormon

fråga

Vad är genetisk kloning?

svar

En metod för att producera många kopior av en gen

fråga

Sant eller falskt? Användningen av tillväxthormon isolerat från kadaver förbjöds främst på grund av att det inte fanns tillräckligt med kadaver för att tillföra hormonet.

svar

prata

fråga

Vilket av följande påståenden beskriver bäst funktionen av omvänt transkriptas?

svar

Det gör komplementärt DNA (cDNA) från mRNA.

fråga

Vilket av följande steg skulle utföras sist vid screening av ett cDNA-bibliotek?

svar

Matcha området för radioaktivitet på filtret med motsvarande platta.

fråga

Hur kan stora mängder protein produceras från en bakteriekoloni som innehåller genen av intresse?

svar

Sätt ett cDNA som kodar för proteinet i en plasmid med en bakteriell promotorsekvens.

fråga

Sant eller falskt? Termen klibbiga ändar syftar på de överhängande ändarna på DNA som genereras av restriktionsenzymer, som kan basparas med alla DNA-molekyler som innehåller komplementära klibbiga ändar.

svar

(Video) 3000+ Common English Words with British Pronunciation

Sann

fråga

För att infoga en mänsklig gen i en plasmid måste båda _____

svar

skäras av samma restriktionsenzym

fråga

Vilket enzym bildar kovalenta bindningar mellan restriktionsfragment?

svar

DNA-ligas

fråga

Detta är en animation av gelelektrofores. Vilken av dessa DNA-molekyler är kortast?

svar

E

fråga

Vid gelelektrofores migrerar DNA-molekyler från _____ till _____ ändar av gelén.

svar

negativ positiv

fråga

Detta är ett DNA-fingeravtryck som visar prover från ett offer, två misstänkta och brottsplatsen. Vilket av dessa DNA-fragment är gemensamt för både offret och misstänkt 1?

svar

B

fråga

Detta är ett DNA-fingeravtryck som visar prover från ett offer, två misstänkta och brottsplatsen. Vilket av dessa DNA-fragment är gemensamt för både offret och misstänkt 2?

svar

C

fråga

Varför anses misstänkt 1 ha begått brottet mer sannolikt än misstänkt 2?

svar

Brottsplatsprovet innehåller DNA-fragment från både offret och misstänkt 1.

1av30

fråga

Vilket enzym kommer att producera ett DNA-fragment som innehåller hela vgp-genen (visas i rött) och har klibbiga ändar? Välj allt som stämmer.HindIIIEcoRIHaeIIIHindIII

svar

HindIIIHindIII

fråga

Vilket enzym skulle skära det mänskliga DNA som visas i del A på båda sidor av vgp-genen, men inte inuti genen?

svar

BamHI, HeIII och HindIII

fråga

vilket enzym skulle skära plasmiden utan att störa ampR-genens funktion?

svar

BamHI, EcoRI och HaeIII

fråga

Vilket enzym skulle producera klibbiga ändar när man skär både det mänskliga DNA:t och plasmiden?

svar

BamHI, EcoRI och Hindlll

fråga

Vilket resitriktionsenzym uppfyller alla tre kraven ovan?

svar

Endast BamHI

fråga

Del C - Transformation och selektion av rekombinanta bakterier

svar

-kommer att växa endast i medium utan ampicillin: ingen plasmid-kommer att växa i båda medierna: rekombinant plasmid men ingen vgp-gen, icke-rekombinant plasmid, rekombinant plasmid med vgp-gen

fråga

Del D - Screening av plasmidbiblioteket

svar

TCACACTG...GAATTCAT

fråga

Vilken information kan inte erhållas från sekvensen av en gen?

svar

Om genen är metylerad.

fråga

Vad är polymeraskedjereaktionen (PCR)?

svar

En metod för att amplifiera ett fragment av DNA.

fråga

Sant eller falskt? Jämförelse av sekvenserna för samma gen över arter kan ge viss insikt i förekomsten av en gemensam förfader med den genen.

svar

Sann

fråga

Sant eller falskt? Taq-enzymet är en typ av DNA-polymeras som gör det möjligt för forskare att separera DNA-strängarna under annealingssteget i PCR-cykeln utan att förstöra polymeraset.

svar

Falsk

fråga

Hur många DNA-molekyler skulle det finnas efter fyra omgångar av PCR om den initiala reaktionsblandningen innehöll två molekyler?

svar

32

fråga

Under vilket steg i PCR-cykeln används nukleotider?

svar

Förlängning.

fråga

Under vilket steg i PCR-cykeln bildar primrar bindningar med en enkelsträngad mall?

svar

Glödgning

fråga

De oparade nukleotiderna som produceras genom verkan av restriktionsenzymer kallas _____.

svar

klibbiga ändar

fråga

Den klibbiga änden av DNA-restriktionsfragmentet som visas här kommer att paras med ett DNA-restriktionsfragment med den klibbiga änden _____.

svar

ACGT

fråga

Vilken defekt orsakar hypofysdvärgväxt?

svar

Brist på tillväxthormon

fråga

Vad är genetisk kloning?

svar

En metod för att producera många kopior av en gen

fråga

Sant eller falskt? Användningen av tillväxthormon isolerat från kadaver förbjöds främst på grund av att det inte fanns tillräckligt med kadaver för att tillföra hormonet.

svar

prata

fråga

Vilket av följande påståenden beskriver bäst funktionen av omvänt transkriptas?

svar

Det gör komplementärt DNA (cDNA) från mRNA.

fråga

Vilket av följande steg skulle utföras sist vid screening av ett cDNA-bibliotek?

svar

Matcha området för radioaktivitet på filtret med motsvarande platta.

fråga

Hur kan stora mängder protein produceras från en bakteriekoloni som innehåller genen av intresse?

svar

Sätt ett cDNA som kodar för proteinet i en plasmid med en bakteriell promotorsekvens.

fråga

Sant eller falskt? Termen klibbiga ändar syftar på de överhängande ändarna på DNA som genereras av restriktionsenzymer, som kan basparas med alla DNA-molekyler som innehåller komplementära klibbiga ändar.

svar

Sann

fråga

För att infoga en mänsklig gen i en plasmid måste båda _____

svar

skäras av samma restriktionsenzym

fråga

Vilket enzym bildar kovalenta bindningar mellan restriktionsfragment?

svar

DNA-ligas

fråga

Detta är en animation av gelelektrofores. Vilken av dessa DNA-molekyler är kortast?

svar

E

fråga

Vid gelelektrofores migrerar DNA-molekyler från _____ till _____ ändar av gelén.

svar

negativ positiv

fråga

Detta är ett DNA-fingeravtryck som visar prover från ett offer, två misstänkta och brottsplatsen. Vilket av dessa DNA-fragment är gemensamt för både offret och misstänkt 1?

svar

B

fråga

Detta är ett DNA-fingeravtryck som visar prover från ett offer, två misstänkta och brottsplatsen. Vilket av dessa DNA-fragment är gemensamt för både offret och misstänkt 2?

svar

C

fråga

Varför anses misstänkt 1 ha begått brottet mer sannolikt än misstänkt 2?

svar

Brottsplatsprovet innehåller DNA-fragment från både offret och misstänkt 1.

FAQs

How do I troubleshoot my ATT modem? ›

Troubleshoot your modem
 1. Make sure your line filters are installed correctly and aren't defective.
 2. Turn the modem on and off.
 3. Check your modem light indicators. If your Power light doesn't light up when the modem is plugged in or turned on, the modem may not be getting power. Try replacing the power cord first.
Dec 7, 2022

Is the ATT trade in program worth it? ›

Regarding AT&T, for new and existing customers, there's no question that their trade-in program is a worthy option to consider if they don't mind getting store credit instead of cash, as long as their device isn't cracked, and if they're ok with settling for less trade-in value than some other buyback options.

Does AT&T have unlimited WIFI? ›

If you're looking for the best overall value for your plan, you might want to consider AT&T Unlimited ExtraSM. This plan provides unlimited data, talk, and text, along with up to 15GB on your own wireless hotspot and access to our 5G network.

How do you diagnose a modem problem? ›

Troubleshooting Your Cable Modem
 1. Power off / restart your modem. Sometimes your cable modem might need a restart. ...
 2. Restart your computer or router. ...
 3. Check the coaxial cable. ...
 4. Test your coax outlet or wiring. ...
 5. Check the Ethernet cable/cord(s)

How do I know if my modem router is failing? ›

Reduced Internet Speeds and Performance

As mentioned before, reduced connection speeds and poor performance are key signs that your modem is starting to have problems. This can be your first warning sign that you need to get a new modem before you are left without internet connectivity due to your modem failing.

Can you see the content of text messages online AT&T? ›

Yes. As a user of the AT&T Messages Android App, your text and picture messages are already backed up in the AT&T cloud. When you opt in to use AT&T Messages Backup & Sync, your messages in the AT&T cloud will be downloaded to your new phone. You can access your messages stored in the AT&T cloud at messages.att.net.

Can AT&T show text history? ›

On the Usage page, scroll down to Usage by number and select the line you wish to view. Click on Data, text & talk logs. You'll be able to view the date/time sent, contact number and the usage amount. You should be able to access more than a year's worth of records.

Can primary account holder view text messages AT&T? ›

The account holder is not able to see the details of the text message as AT&T values your privacy and does not store message details. Learn more about AT&T Secure Family App, which is used to locate family members, control their smartphone screen time, block apps and websites, and more.

Does AT&T give senior discounts? ›

Does AT&T offer a senior discount? AT&T doesn't offer an official senior discount, but AARP members can receive 10 percent off their plan and veterans can get 25 percent off their monthly bill.

What is the cheapest unlimited plan for AT&T? ›

Best AT&T Phone Plans May 2023: Unlimited 5G for $85/month
 • Unlimited Premium.
 • $85/month.
May 1, 2023

How can I get free hotspots on AT&T? ›

Just look for the Wi-Fi® name attwifi. Most AT&T devices will connect automatically when your Wi-Fi is turned on. Your device automatically connects to our Wi-Fi® network when you're at an AT&T Wi-Fi Hot Spot location. Select att-wifi or attwifi from the list of available networks.

Do I have to pay off my phone before upgrading ATT? ›

AT&T Installment Plan

You'll have to pay your full installment balance before you can upgrade. But your old device is yours to keep. Find out how to pay off your installment balance.

Is it better to trade in phone at Apple or ATT? ›

Potentially lower trade-in value: Your current phone might be worth more when you trade it in at a carrier instead of Apple. An iPhone 11 in good shape, for example, has a $200 trade-in value at Apple compared with $800 at T-Mobile and AT&T, thanks to current promotions.

What disqualifies a trade in phone? ›

A phone that has not been properly factory reset, backed up, or shipped in the appropriate manner can delay the evaluation process for your discount and, in the worst case, be deemed as ineligible for any offer.

What is the difference between a modem and a router? ›

A modem is a box that connects your home network to your internet service provider, or ISP. A router is a box that lets all of your wired and wireless devices use that internet connection at once and allows them to talk to one another directly.

Can you have Wi-Fi without internet? ›

You may be amused to know that a wireless router allows you to use it without the Internet. Whether it is wired or wireless, you can go for it. However, it will be only for specific purposes. Using a wireless router without the internet will enable you to perform the following tasks.

Why is my Wi-Fi connected but no internet? ›

Common Causes for Wi-Fi has no internet access

Incorrect internet protocol (IP) address. Security software interfering with internet access. Outdated wireless drivers. Incorrect DNS server settings.

What are the signs of a dying router? ›

Routers rarely show outward signs of decay, rather they will display symptoms of decay, and slower than usual speeds to your devices is one signal that your router is on its way out. One way to check is to use an Ethernet cable to connect a computer or laptop directly to your modem.

How often should you replace your internet router? ›

As a rule of thumb, a Netgear representative told us, consumers should consider replacing their router after three years, and representatives from Google and Linksys said a three-to-five-year window was appropriate. Amazon, which owns the popular Eero brand of routers, put the range at three to four years.

How often should you replace your modem and router? ›

In general, experts recommend upgrading your router at least every five years. Make that every two to three years if you use lots of smart home gadgets, or if you make a regular habit of buying the latest laptops, phones and other primary Wi-Fi devices.

Can I see my husbands text messages on AT&T? ›

Content of text messages are not viewable on the account are they are private for the owner of the phone.

Can AT&T retrieve deleted text messages? ›

If text messages were deleted from a device and not backed up using the AT&T Messages Backup & Sync app or stored in a cloud, the messages would be lost and cannot be retrieved. We hope this information helps, and thank you for reaching out to the Community.

Can someone see my text messages from another phone? ›

Yes, it's definitely possible for someone to spy on your text messages and it's certainly something you should be aware of – this is a potential way for a hacker to gain a lot of private information about you – including accessing PIN codes sent by websites used to verify your identity (such as online banking).

Can I get a copy of my spouse's text messages? ›

Generally, texts and emails are private. Thus, you don't have a right to look at them without your spouse's consent. Doing so is viewed as an invasion of privacy. It doesn't matter whether you are married, separated or divorced.

How to restore deleted text messages? ›

Tap the triple-dot menu icon, visible in the upper-right corner of the messages screen. Select the trash bin icon. Choose the conversation you want to recover and select “Restore.”

How far back can text messages be retrieved from AT&T? ›

AT&T currently stores Your sent and received Messages for up to 90 days. Messages older than 90 days will be deleted from Your Messages cloud storage.

How do I hide text messages on my AT&T bill? ›

Can I hide text messages on my AT&T billing statement? AT&T will not show message details of any messaging app that does not use your AT&T number. To hide your text messages in plain sight, you can switch to social media messaging apps like WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Twitter to name a few.

Can AT&T give you a printout of text messages? ›

Not possible AT&T doesn't store text messages. While AT&T employees do look at forum posts from time to time, we are here to represent the forum with our experiences as customers and do not represent AT&T in any official capacity with our responses and do so on our own time unpaid and off the clock.

Does iMessage show up on AT&T bill? ›

When sending iMessages, you will see "Int/MD" or logged data on your usage instead. AT&T does not use the same messaging system as iMessage so it will show up as data on your usage summary. To have your text log show up on your billing summary change your iPhone settings: Settings > Messages > iMessage (toggle off.)

How much is AT&T phone bill for one person? ›

How much is a one-person AT&T plan? A one-person AT&T Wireless plan costs between $50 and $85 per month.

Who qualifies for AT&T Signature Program? ›

AT&T Signature Program discounts: Available to qualified employees, students, and other authorized individuals associated with eligible companies, universities, and other sponsoring organizations with a qualifying service agreement (Business Agreement).

How much is AT&T unlimited plan for one person? ›

Find the right unlimited plan for you.
Pricing by lineAT&T Unlimited PremiumAT&T Unlimited Starter
1 line$85/mo.*$65/mo.*
2 lines$150/mo.*$120/mo.*
3 lines$180/mo.*$135/mo.*
4 lines$200/mo.*$140/mo.*
1 more row

Does AT&T have a $20 plan? ›

each/month *All prices reflect applicable $5 single line or $10 multi-line AutoPay discount. **$20 device access charge for each smartphone; $40 for each smartphone on a 2-year service commitment. *Up to 10 device cap. **Single line customers require a $20 AT&T Unlimited Tablet plan.

Do AT&T customers get HBO Max for free? ›

U-verse TV or wireless

You got access to HBO MaxTM at no extra charge.

Does ATT have a $20 plan? ›

PRICING: Advertised monthly price includes a $20 monthly plan charge for data service and a $0 device access charge for access to such service. OTHER RESTRICTIONS AND FEES: Activation/upgrade fee per line (up to $45) and deposit may apply.

How much does AT&T charge for WiFi hotspot? ›

Can I use my phone as a mobile hotspot on my AT&T Prepaid plan? Yes, you can use the data for a mobile hotspot on the $30/mo., $40/mo. and Multi-Month plans. For Unlimited plan you can purchase a 5GB mobile hotspot add-on for $10/mo.

Does AT&T Unlimited allow hotspot? ›

All AT&T Unlimited Your Way plans and our AT&T 4GB plan include mobile hotspot data. Find out how much is included with each plan and compare plan pricing for AT&T unlimited and AT&T 4GB plans. Need hotspot data for a day or extra hotspot to get through your bill period?

How to find free WiFi near me? ›

There are a number of smartphone and web apps that can be used to help find hotspots. Some of the more popular include WeFi, Wi-Fi Map (iOS and Android), and Wi-Fi Space. These apps use crowdsourced data to build global hotspot maps. Wi-Fi Map is especially impressive, with over 100 million hotspots in its database.

What lights should be on my ATT modem? ›

The power status lights on your Wi-Fi® gateway indicate: Green: The gateway is powered on. Flashing green: The gateway is starting. Amber: There's a software update in progress.

How do I run a diagnostic on my ATT router? ›

Run diagnostic tools
 1. Open AT&T AllAccess.
 2. Click the Settings icon.
 3. Click Support Tools.
 4. Click Run diagnostic tools.
 5. The diagnostic tool will detect and fix any problems.

How do I reboot my AT&T modem? ›

Restart your gateway or modem manually
 1. Unplug the power cord from the back of your gateway or modem. If you have: ...
 2. Wait 20 seconds.
 3. Put the internal battery back in if you have one.
 4. Plug the power cord back in. ...
 5. Wait for the gateway or modem to restart and your Broadband light to turn solid green.
Dec 7, 2022

Why is my AT&T internet not connecting? ›

Restart your AT&T Wireless Internet device by switching the power button to OFF then back to ON. Refresh the network list again. If still unable to detect the AT&T Wireless Internet SSID, it may be necessary to perform a device reset to restore factory settings.

Should all the lights on my modem be on? ›

Should all the lights on my modem be green? The power light, downstream indicator, upstream indicator, online indicator, and link light on your modem should all be green. If your power light is yellow, it may be upgrading, so leave the modem on and give it a little time to do its thing.

What color should the light be on my AT&T modem? ›

Solid Green

What do the indicator lights on my modem mean? ›

A blinking light means you are having difficulty connecting to the internet. Ensure all telephone cable connections are tight and secure and reboot the modem and router (if applicable). POWER: A solid green light indicates the unit is properly connected to power. A blinking red light indicates a possible modem failure.

What does WPS mean on my ATT router? ›

Wi-Fi Protected Setup (WPS) provides a fast, easy way to connect your WPS-enabled devices to your hotspot Wi-Fi network without having to manually enter the password. Note: For GoPhone Users: Your device will have a different home screen showing 'To check your data balance, go to att.com/mygophone'

Why won t my att router connect to broadband? ›

Power cycle (reboot) your AT&T gateway - Unplug the gateway from the power outlet in the wall and wait two minutes before plugging it back in. After the Power, Broadband, and Service lights on your gateway turn green, verify that your connection has been restored.

How do I know if my AT&T modem is working? ›

Gateway lights

Confirm that the Power, Broadband, and Service lights on your gateway are green. If your lights aren't green, your gateway may have signal issues or other problems. To reboot your modem or gateway: Unplug the power cord from the wall outlet.

What happens if I press reset on my AT&T router? ›

Resetting your router will completely wipe any configurations you've saved and restore your router to its factory default router settings.

What happens if I reset my ATT modem? ›

Once you reset your device, there's no turning back, as it wipes out all personalized settings and data. A reboot may be a better option if you want to boost your router's performance. Plus, you can keep all network configurations when you reboot.

How do I fix my broadband connection? ›

Here are all our internet fixes in a simple list.
 1. Restart your equipment. ...
 2. Connect with an Ethernet cable. ...
 3. Check for an internet outage. ...
 4. Try using a different device. ...
 5. Check your wires and cables. ...
 6. Run your computer's internet troubleshooter. ...
 7. Reposition your router/gateway. ...
 8. Update everything.
Mar 6, 2023

Why is my AT&T Wi-Fi saying connected but no internet? ›

The error message stating that you're connected to Wi-Fi, but not the Internet means that your device is connecting to your local network (your gateway), but cannot connect to websites or servers.

What is the meaning of broadband internet? ›

The term broadband refers to high-speed internet access. Broadband is different from dial-up internet service for several reasons, including the following: Broadband service provides a higher-speed of data transmission.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 05/21/2023

Views: 5243

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.