Nasdaq 100-prognos | Är Nasdaq 100 en bra investering? (2023)

Nasdaq 100-prognos | Är Nasdaq 100 en bra investering? (1)

DeNasdaq 100-index(US100) har flyttat upp från sin 52-veckors lägsta nivå i oktober då handlare förväntar sig en nedgång i takten för den amerikanska centralbankens (Fed)räntahöjningar och den amerikanska dollarn (USD) har försvagats, vilket förbättrar sentimentet på aktier.

Indexethar fortsatt att minska med cirka 30 % sedan årsskiftetpenningpolitikenoch geopolitiska spänningar har tyngt finansmarknaderna och i takt med att teknikföretag har visat tecken på ekonomisk avmattning med storskaliga uppsägningar.

Nasdaq 100 Index livediagram

Vad är en realistisk Nasdaq 100-prognos när Fed eventuellt justerar sin penningpolitiska strategi? I den här artikeln tittar vi på de senaste Nasdaq 100-nyheterna, drivkrafter för indexets värde och prognoser för hur det kan prestera under resten av året och därefter.

Vad är Nasdaq 100?

Nasdaq 100, även känd som NDX ochUS100 Index, är ett sammansatt index av 100 av de största icke-finansiella företagen noterade på Nasdaq-börsen, baserat på deras börsvärde.

Den 9 december var indexets tio största komponenter:

Rang

Företagsnamn

Ticker

Börsvärde

1

Äpple

AAPL

$2,25 trin

2

Microsoft

MSFT

$1,83 trin

3

Alfabet klass A

GOOGL

1,22 miljarder USD

4

Alfabet klass C

GOOG

$1,21 trin

5

Amazon

AMZN

915,60 miljarder dollar

6

Tesla

TSLA

556,90 miljarder dollar

7

Metaplattformar

META

304,31 miljarder dollar

8

PepsiCo

PEP

253,66 miljarder dollar

9

ASML Holding

ASML

248,78 miljarder dollar

10

Broadcom

AVGO

222 miljarder dollar

US100 är synonymt med teknologiaktier, som står för 55,4% av dess komponentbolag. Den innehåller också aktier inom sektorerna för konsumenter, hälsovård, dagligvaror, industri och telekommunikation.

Du kan handla Nasdaq 100 med värdepappers- eller börshandlade fonder (ETF:er) såväl somterminer,alternativ, livräntor och avtal om skillnad (CFD:er). Värdet på börshandlade produkter (ETP:er) spårning av indexet översteg 300 miljarder dollar i slutet av 2021.

Vad är ditt sentiment på US100?

13916,0

Hausse

eller

Baisse

Rösta för att se handlarens sentiment!

Marknadsentiment:

Hausse Baisse

51 % 49 %

Du röstade hausse.

Du röstade baisse.

Ge US100 ett försök

Börja handla

eller

Testa demo

Vad driver Nasdaq 100 Index?

Deindexets värdeförändringar när aktiekurserna på dess ingående aktier fluktuerar som svar på global ekonomisk tillväxt, digitalisering, teknisk innovation, finansiell prestation och investerares sentiment.

Eftersom NDX är viktad kan en kraftig rörelse i aktiekursen för en av de större komponenterna resultera i en stor rörelse i indexets värde.

Värdetillväxten på Nasdaq ökade under 2020 eftersom teknik och konsumentaktier gynnades av accelerationen i övergången till e-handel under Covid-19-låsningarna. I oktober 2020 visade en undersökning från konsultföretaget McKinsey att krisen accelererade digitaliseringen med flera år.

Under de senaste fem åren har Nasdaq 100 ökat med 79,97 %, jämfört med en ökning på 48,12 % i S&P 500 Index (US500).

Nasdaq 100-prognos | Är Nasdaq 100 en bra investering? (2)

Nasdaq faller till den lägsta nivån sedan 2020

NDX nådde en topp på 16 764,86 poäng i november 2021 och har sedan dess varit i en nedåtgående trend.

Det började 2022 på 16 501,77 och sjönk till 14 000 i slutet av januari. Dess värde sjönk ytterligare till 13 500 i slutet av februari när baisseartade känslor tog fart med den ryska invasionen av Ukraina.

Indexet var nere på 13 046 i mitten av mars. En rally i slutet av mars till 15 239 kunde inte upprätthållas eftersom Fed minskade sitt program för köp av tillgångar som hade gett stöd till marknaderna under pandemin och började höja räntorna.

Fed höjde sin målränta med 25 punkter (bps) den 17 mars till 0,25–0,50 % och med ytterligare 50 bps den 5 maj till 0,75–1 %.

NDX sjönk till 11 257,57 den 16 juni, den lägsta nivån sedan oktober 2020, då Fed höjde räntan med 75 bps till 1,5%-1,75%. Ytterligare två höjningar på 75 punkter följde den 28 juli och 22 september, vilket förde upp målintervallet till 3 %-3,25 %.

Nasdaq 100-trenden vände högre under sommaren då ekonomiska data fick investerare att förutse att Fed skulle börja bromsa höjningstakten.

US100

13 916,00 Pris

+0,890 % 1D förändring, %

Handla nu

Byt kort:

Byt lång:

Lång position övernattningsavgift -0,0255 %
Kortposition övernattningsavgift 0,0032 %
Övernattning avgift tid 21:00 (UTC)
Sprida 1.8

Handla nu

US500

4 143,60 Pris

+0,090 % 1D förändring, %

Handla nu

Byt kort:

Byt lång:

Lång position övernattningsavgift -0,0255 %
Kortposition övernattningsavgift 0,0032 %
Övernattning avgift tid 21:00 (UTC)
Sprida 0,7

Handla nu

US30

32 722,00 Pris

-0,270 % 1D förändring, %

Handla nu

Byt kort:

Byt lång:

Lång position övernattningsavgift -0,0255 %
Kortposition övernattningsavgift 0,0032 %
Övernattning avgift tid 21:00 (UTC)
Sprida 2

Handla nu

J225

31 028,00 Pris

+1,420 % 1D förändring, %

Handla nu

Byt kort:

Byt lång:

Lång position övernattningsavgift -0,0109 %
Kortposition övernattningsavgift -0,0113 %
Övernattning avgift tid 21:00 (UTC)
Sprida 10

Handla nu

Indexet nådde 13 667,18 den 15 augusti. Höginflationsdata som släpptes i augusti dämpade dock förhoppningarna om att Fed skulle bromsa höjningstakten och marknaden vände ner igen.

Indexet nådde ett 52-veckors lägsta på 10 440,64 i oktober, efter den tredje raka 75-poängshöjningen den 22 september.

Den amerikanska dollarn har försvagats sedan oktober. Den årliga inflationstaktenretireradetill 7,7 %, vilket accelererade tillbakagången från junis högsta 9,1 %, efter att ha kommit in på 8,5 % i juli, 8,3 % i augusti och 8,2 % i september. Detta har underblåst marknadens förväntningar om att Fed skulle kunna mildra sitt syn på räntor, efter en fjärde höjning med 75 poäng den 3 november.

Indexet har återhämtat sig över 11 000-nivån och stigit från 10 797,55 före inflationsbeskedet till 11 637,50 vid stängning den 8 december.

Nasdaq 100-prognos | Är Nasdaq 100 en bra investering? (3)

Vad betyder det för Nasdaqs utsikter på kort sikt och in i 2023?

Låt oss titta på några av de senaste Nasdaq 100-prognoserna.

Nasdaq 100-prognos: Kommer indexet att falla till nya bottennivåer eller återhämta sig?

Aktiemarknadsanalytiker är försiktiga med utsikterna med tanke på indikationerna från Federal Reserve om att räntorna kommer att fortsätta stiga.

"I slutändan kommer graden av inflationsdämpning framöver, i sin tur Feds politik, och hur mycket skada som kommer att tillfogas ekonomin (för att få inflationen under kontroll) att förbli de primära influenserna på vinster och multiplar enligt vår uppfattning", enligt analys av amerikanska investeringsbankenRaymond James.

"Vi tror att vi är i det sena stadiet av denna björnmarknad, på grund av vår tro att inflationen kommer att dämpas under nästa år och att recessionen kommer att bli mild. Fed är dock fortfarande i åtstramningsläge, åtstramning verkar med en eftersläpning på ekonomin, och det kommer sannolikt att ta tid för Fed och investerare att ha en hög övertygelse om inflations- och ekonomiska utsikter - vilket resulterar i att det krävs mer tid innan aktier kan visa hållbar uppsida enligt vår uppfattning.

"Bankens analytiker "behåller vår övergripande hållning att avstå från att jaga rallyperioderna och att bygga exponering under de svaga perioderna," och noterar att "Teknikvinstuppskattningar revideras nedåt i snabbare takt än S&P 500, vilket är en motvind för sektorns prestanda."

Nasdaq 100-prognosen för 2023 från algoritmbaserad prognostjänstPlånbok investerarei skrivande stund (9 december) indikerade att indexet hade nått botten och kunde stiga från 12 015,64 punkter i början av året till 13 649,05 i slutet av året.

Tjänstens Nasdaq 100-prognos för 2025 uppskattade att indexet skulle kunna klättra till 17 012,37, upp från 15 341,90 i slutet av 2024.Plånbok investerareFemårsprognosen visade indexet på 20 011,15, vilket indikerar en hausseartad Nasdaq 100-prognos för 2030 på nya rekordnivåer.

Men den långsiktiga Nasdaq 100-prognosen frånEkonomiprognosbyrånvar baisseartat och förutspådde att indexet kunde sjunka till 9 301 poäng i slutet av 2023 från 10 981 i slutet av 2022 och 11 766 i mars 2023. Indexet kunde sedan flytta upp till 10 998 i slutet av 2024, visade data.

En US100 prognos frånHandelsekonomiuppskattade att indexet skulle kunna falla från 11 605,65 i slutet av 2022 till 10 513,73 på ett år, baserat på globala makromodellprognoser och analytikers förväntningar.

När du utvärderar en Nasdaq 100-prognos för att informera din handel, är det viktigt att komma ihåg att oväntade geopolitiska händelser och statliga meddelanden kan driva på marknadens volatilitet, vilket gör det svårt för analytiker och algoritmbaserade prognosmakare att komma med korrekta långsiktiga förutsägelser.

Om du är intresserad av att investera i Nasdaq 100, titta på de senaste marknadstrenderna, nyheterna, tekniska och grundläggande US tech 100-analyser och expertutlåtanden innan du fattar något investeringsbeslut. Tänk på att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida avkastning. Och investera aldrig pengar du inte har råd att förlora.

Vanliga frågor

Är Nasdaq 100 en bra investering?

På lång sikt har Nasdaq 100-indexet ökat i värde och överträffat S&P 500, men investerare bör vara medvetna om att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida avkastning.

Om indexet är en bra investering för dig beror bland annat på dina personliga ekonomiska mål, portföljsammansättning och risktolerans. Se alltid till att göra din egen forskning. Och investera aldrig pengar du inte har råd att förlora.

Kommer Nasdaq 100 att gå upp eller ner?

Inriktningen för NDX kan bero på resultatet för dess ingående bolagsaktier, baserat på deras finansiella resultat, makroekonomiska faktorer och penningpolitik i USA och större marknader, bland andra faktorer.

Vilken är den bästa tiden att handla med Nasdaq 100?

Den mest hektiska tiden förUS100 Indexhandlar om utgivningen av viktiga amerikanska ekonomiska meddelanden som handelsdata, inflation och räntor, såväl som stora världshändelser som kan påverka investerares sentiment och driva prisvolatilitet. Kom ihåg att hög volatilitet kan öka risken för förluster. Du bör fatta handelsbeslut efter att ha utfört din egen forskning.

Ska jag investera i Nasdaq 100?

Oavsett om du investerar i Nasdaq 100 Index eller någon annan tillgång är ett personligt beslut du bör ta beroende på din risktolerans och investeringsstrategi. Du bör göra din egen forskning för att utveckla en välgrundad syn på marknaden. Se alltid till att göra din egen forskning. Och investera aldrig pengar du inte har råd att förlora.

Marknader i den här artikeln

US100
US Tech 100
13916,0 USD

122,9 +0,890 %

US500
US 500
4143,6 USD

3.6 +0,090 %

DXY
US Dollar Index
103,7911 USD

0,226 +0,220 %

Relaterade ämnen

#Nasdaq 100 (US Tech 100)

Betygsätt den här artikeln

Betygsätt den här artikeln:

FAQs

What is the best way to invest in the NASDAQ 100? ›

There are multiple ways (such as ETFs, mutual funds, options, futures and annuities) that are accessible for investors at all levels to invest in Nasdaq-100®. With a proven history of high index performance, the Nasdaq-100® is the best way to invest in some of the top non-financial companies listed on Nasdaq.

What is the price prediction for NASDAQ 100? ›

Stock Price Forecast

The 14 analysts offering 12-month price forecasts for Nasdaq Inc have a median target of 60.50, with a high estimate of 82.00 and a low estimate of 53.00. The median estimate represents a +9.05% increase from the last price of 55.48.

Is NASDAQ 100 made up of 100 financial companies? ›

History of the Nasdaq 100 Index

The National Associate of Securities Dealers (NASD) started the NASDAQ-100 Index in 1985, along with NASDAQ Financial-100, which focuses on solely financial companies, which is why the NASDAQ-100 Index does not include any financial companies.

How do I trade NASDAQ 100 like a pro? ›

Open your first NASDAQ trading position
 1. Go to the CFD trading platform.
 2. Select the US Tech 100 under 'Indices'
 3. Choose 'Futures' instead of 'Cash' to trade and select your preferred date range.
 4. Decide whether you want to buy (go long) or sell (go short)
 5. Choose your deal size in terms of number of contracts.

What is the best performing Nasdaq 100 ETF? ›

Return comparison of all Nasdaq 100 ETFs
ETF1 month in %3 months in %
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF USD1.31%10.59%
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist1.32%10.58%
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C1.32%10.59%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF1.30%10.54%
7 more rows

Is Nasdaq 100 a good long term investment? ›

Nasdaq 100 has outperformed S&P by a wide margin. The average 10-year return of Nasdaq 100 over these 15 years was around 9%, while that of S&P 500 was about 5%.
...
S&P 500 Index Versus Nasdaq 100 Performance.
10-year CAGR You Could Have Earned By Investing In The Indices In the past 15 Years
Maximum2114
11 more rows
Jan 31, 2023

What is the best time to trade Nasdaq 100? ›

Some of the most important market moves can take place outside of the 9:30 a.m to 4 p.m. EST (Eastern Standard Time) regular trading session of the New York Stock Exchange (NYSE) and Nasdaq. The often-volatile pre-market trading session is widely followed to gauge the market outlook ahead of the regular open.

Will Nasdaq 100 go up or down? ›

The service's Nasdaq 100 forecast for 2025 estimated that the index could climb to 14,500, up from 13,800 at the end of 2024. Wallet Investor's five-year projection showed the index at 16,000, indicating a bullish Nasdaq 100 forecast for 2030 at new all-time highs.

Why is Nasdaq 100 falling? ›

The tech-heavy Nasdaq index has fallen more than 30% since Jan 2022 and falling into a bear market due to interest rate hikes, rising inflation, macroeconomic uncertainty, global pressures and the strong US dollar.

How many pips does NAS100 move daily? ›

NAS100 features a target spread of 1.5 pips per point.

What is the best day to trade Nasdaq? ›

Best Day of the Week to Sell Stocks

If Monday may be the best day of the week to buy stocks, then Friday may be the best day to sell stock—before prices dip on Monday.

How do I start trading like a pro? ›

Classic rules from pro traders can help keep a sharp focus on profitability.
 1. The Road to Long-Term Profitability.
 2. Stick to Your Discipline.
 3. Lose the Crowd.
 4. Engage Your Trading Plan.
 5. Don't Cut Corners.
 6. Avoid the Obvious.
 7. Don't Break Your Rules.
 8. Avoid Market Gurus.
Apr 13, 2022

Who owns the most Nasdaq stock? ›

Top 10 Owners of Nasdaq Inc
StockholderStakeShares owned
The Vanguard Group, Inc.8.90%43,499,099
Massachusetts Financial Services ...7.01%34,280,453
BlackRock Fund Advisors3.61%17,665,253
Capital Research & Management Co....3.31%16,199,287
6 more rows

How many stocks make up Nasdaq? ›

More than 3,300 companies are traded publicly on the NASDAQ exchange. While automated trading is used by other exchanges, NASDAQ is unique because of its focus on high-tech companies. This article is for entrepreneurs and anyone else who wants to understand what the NASDAQ stock exchange does.

What 6 stocks were added to Nasdaq 100? ›

Six stocks, including Airbnb Inc. and Lucid Group Inc., will be added to the Nasdaq 100 index as part of its annual reconstitution, which adjusts the tech benchmark's membership for changes in market capitalization. Fortinet Inc., Palo Alto Networks Inc., Zscaler Inc. and Datadog Inc. will also be added to the index.

What is the average return of Nasdaq 100 ETF? ›

Average: 50.0% Bad (-σ): 15.9%

What is the most successful ETF? ›

The Vanguard S&P 500 ETF is one of the largest and most popular ETFs (third in assets under management, or AUM). The ETF's low-cost and large-size combination makes it a great choice if you're looking to invest in the broader market.

What is the difference between Nasdaq 50 and Nasdaq 100? ›

The Nasdaq Q-50 Index® tracks the performance of the 50 securities that are next eligible for inclusion into the Nasdaq-100 Index®. The index deploys the proven methodology behind the time-tested Nasdaq-100 Index, with its emphasis on innovation and growth.

Is Nasdaq smart to invest in? ›

The Nasdaq 100 still has a lot of room to run in 2023, and investors shouldn't be afraid of establishing a position in it. Furthermore, the tech-focused companies within it should also make for an excellent long-term investment.

Is it worth to invest in Nasdaq? ›

Over the course of its history, the Nasdaq has been a great investment, with an average annual total return of around 15%.

Is investing in Nasdaq 100 Safe? ›

The short answer is yes. It's safe to invest in the stocks that make up the Nasdaq 100 -- as long as you have a long time horizon. Historically, the Nasdaq 100 has smashed the S&P 500 in terms of returns.

Why should I invest in Nasdaq 100? ›

The ETF gives you exposure to all the 100 largest non-financial companies through a single investment. As we have seen, the Nasdaq-100 index gives investors the opportunity to invest in some of the most innovative companies in the world . Find more details on how to invest in Nasdaq from India.

What time is most profitable to trade? ›

The U.S. and London forex markets overlap from 8 a.m. to noon EST, or 1 to 5 p.m. GMT. This four-hour overlap sees the highest trading volume and is a great time for trading opportunities.

What time of day should I buy stocks? ›

The stock market has three trading sessions running from 4 a.m. to 8 p.m. Eastern time. The market is most stable at noon, making this the best time for beginner investors to buy shares. If you are investing for the long-term, there is no point trying to time the market.

Can Nasdaq go to zero? ›

First of all, it is entirely possible for any individual company to fail and for its stock to go to zero. In fact, this is not an infrequent occurrence.

Where will the Nasdaq be in 5 years? ›

Summary: What Is The Future Of NASDAQ
YearPredicted points
202314000
202415000
202515500
202617500
6 more rows
May 5, 2023

Is the Nasdaq 100 bullish or bearish? ›

NASDAQ100 INDEX - 15 min. The bullish trend is currently very strong on NASDAQ100 INDEX.

Will Nasdaq recover in 2023? ›

Taking a deeper look into the Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT), we can see that 2023 so far has brought a degree of cautious optimism back to the market's performance, with around 20% growth recorded in Q1. It's also worth noting that the NDXT is still some 30% adrift from its November 2021 peak.

Is the Nasdaq going to rebound? ›

After ending the year down nearly 20%, the S&P 500 index is in the green for 2023. And the Nasdaq Composite — which plunged 33% in 2022 — is up more than 4.5% this year. So when will stocks fully recover from the bear market? Many experts appear optimistic it will happen in 2023.

Why has the Nasdaq performed so poorly? ›

The high-growth nature of so many businesses in the Nasdaq Composite left them particularly susceptible to rising interest rates, exacerbating the index's underperformance compared to others.

Is it good to invest in Nasdaq 100 ETF? ›

Global Exposure

NASDAQ 100 includes companies having a global business or earning major revenue from countries outside the US. Thus, Indian investors can get truly global exposure and not just access to US companies. Investing in NASDAQ 100 can help investors invest in companies, which are not present in India.

Is there a mutual fund that tracks the Nasdaq 100? ›

Access innovators of Nasdaq: The NASDAQ 100 Index Fund seeks to track the investment results, before fees and expenses, of the NASDAQ-100 Index® which includes 100 of the largest Nasdaq-listed non-financial companies.

What is the best indexed 100 Nasdaq? ›

The largest NASDAQ-100 Index ETF is the Invesco QQQ Trust QQQ with $175.84B in assets. In the last trailing year, the best-performing NASDAQ-100 Index ETF was QQQ at 12.49%. The most recent ETF launched in the NASDAQ-100 Index space was the Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April QTAP on 04/01/21.

Is Nasdaq 100 better than S&P 500? ›

Nasdaq-100 Index® Performance

With a heavy allocation towards top-performing industries such as Technology, Consumer Services, and Health Care, the Nasdaq-100® performance surpassed the S&P 500 by a wide margin of index returns between December 31, 2007, and March 31, 2022.

Is Nasdaq 100 a safe investment? ›

The short answer is yes. It's safe to invest in the stocks that make up the Nasdaq 100 -- as long as you have a long time horizon. Historically, the Nasdaq 100 has smashed the S&P 500 in terms of returns.

What is the return of Nasdaq 100 Index fund? ›

The ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Growth has been there from 18 Oct 2021 and the average annual returns provided by this fund is 24.41% since its inception.

How much does it cost to invest in Nasdaq? ›

(a) Each Nasdaq member will be assessed a membership fee of $3,000 per year and a trading rights fee of $1,250 per month.

Which company moves NASDAQ the most? ›

Microsoft Corporation (MSFT)

What is the most accurate stock index? ›

The S&P 500 Index represents approximately 80% of the total value of the U.S. stock market.

What are the 3 most popular stock indexes used by investors? ›

As mentioned, the Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, and S&P 500 are the three most popular U.S. indexes.

Is it a good time to invest in Nasdaq? ›

The Nasdaq 100 still has a lot of room to run in 2023, and investors shouldn't be afraid of establishing a position in it. Furthermore, the tech-focused companies within it should also make for an excellent long-term investment.

What is the Nasdaq 100 index prediction for 2023? ›

Nasdaq-100 price prediction 2023: Few forecast agencies indicated that the index had bottomed out and could rise to 13,000 by the end of the year. However, some are concerned that interest rates may continue to rise and forecast Nasdaq-100 to close the year at around 10,000 points.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 01/20/2024

Views: 5249

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.