Sump Pump Installation Near Me - Employment Security Commission (2023)

Använd kartan nedan för att hittaSumppumpinstallation nära mig:

Innehåll

 • Sumppumpinstallation nära mig
 • Fördelarna med installation av sumppump
 • Typer av sumppumpar
 • Faktorer att tänka på när du väljer en sumppump
 • Så här hittar du installationstjänster för sumppumpar nära dig
 • Vanliga frågor
  • Vad är en sumppump?
  • Vad är en reservpump?
  • Hur ofta ska en sumppump bytas ut?
  • Vilken kapacitet har en sumppump?
  • Behöver mitt hem en sumppump?
  • Hur mycket kostar det att installera en sumppump?
  • Hur kan jag säkerställa att min sumppump håller länge?
  • Kan sumppumpar användas för avlopp?
  • Hur djup ska en grop vara?
  • Kan en sumppump installeras utanför källaren?
  • Kan en sumppump gå konstant?
  • Vad är skillnaden mellan en dränkbar och en piedestal sumppump?

Sumppumpinstallation nära mig

Om du bor i ett område med mycket nederbörd eller har en källare hemma, kan du möta problemet med översvämningar. Vattenskador kan orsaka många problem för husägare, från att skada dina möbler till att skada strukturen i ditt hem. Det är här en sumppump kommer in. En sumppump är en anordning som installeras i en källare eller krypgrund för att förhindra översvämning. Den pumpar ut vatten ur källaren innan den kan orsaka några skador. Sumppumpar finns i olika storlekar och typer, och det är viktigt att hitta rätt för ditt hem. I den här artikeln kommer vi att diskutera allt du behöver veta om sumppumpar och var du kan hitta installationstjänster för sumppumpar nära dig.

Fördelarna med installation av sumppump

Sumppumpar är en viktig utrustning som kan hjälpa till att lindra vattenskador på ditt hem och dina tillhörigheter. En sumppump kan snabbt upptäcka och släppa ut eventuellt vatten i din källare innan det kan orsaka skada. Sumppumpar har blivit alltmer populära under åren sedan husägare har insett vikten av att skydda de lägre nivåerna i sina hem. Här är några av fördelarna med att installera en sumppump i ditt hem:

Ta en titt↓↓↓


1. Förhindrar översvämning: En sumppump är utformad för att förhindra översvämning genom att snabbt fånga upp och ta bort vatten från din källare.

2. Förhindrar mögeltillväxt: Mögel trivs i fuktiga utrymmen, och om din källare konstant är blöt riskerar du mögeltillväxt. Sumppumpar håller din källare torr och fri från fukt, vilket förhindrar mögeltillväxt.

3. Bevara strukturen i ditt hem: Vattenskador kan göra att ditt hems grund försvagas. En sumppump hjälper till att förhindra att vatten byggs upp och håller din foundation stark och stabil.

Typer av sumppumpar

Sumppumpar finns i två primära typer: dränkbara och piedestal. Den dränkbara pumpen är installerad i sumpgropen, medan piedestalpumpen sitter på en piedestal utanför bassängen. Här är en närmare titt på båda typerna av sumppumpar:

1. Dränkbar sumppump: Dränkbara sumppumpar installeras i en sumpgrop som grävs ner i källargolvet. En dränkbar pump placeras inuti gropen och täcks med ett lock. Denna typ av pump är idealisk för hem med grunda källare eftersom den installeras direkt under marknivån.

2. Piedestal sump pump: En piedestal sump pump sitter utanför sump gropen, vanligtvis ovanpå ett stativ eller piedestal. Dessa pumpar är idealiska för hem med djupa källare eftersom de har en stor pumpkapacitet och kan pumpa vatten från ett djup på upp till 25 fot.

Faktorer att tänka på när du väljer en sumppump

Om du funderar på att installera en sumppump finns det flera faktorer du bör tänka på för att säkerställa att du väljer rätt för ditt hem. Här är några av de viktigaste faktorerna att tänka på:

1. Kapacitet: Pumpens kapacitet avser mängden vatten som kan pumpas ut ur källaren. Tänk på pumpens kapacitet, med hänsyn till mängden nederbörd i ditt område.

2. Strömkälla: Sumppumpar kan drivas på två sätt: el och batteri. Elektriska modeller är mer kraftfulla än batteridrivna modeller, men de kräver elektricitet för att fungera.

3. Backupsystem: Det är viktigt att ha ett backupsystem på plats i händelse av strömavbrott. Ett batteribackupsystem kan hålla din pump igång i nödsituationer och strömavbrott.

Så här hittar du installationstjänster för sumppumpar nära dig

Om du letar efter installationstjänster för sumppumpar kan en snabb Google-sökning ge dig en lista över entreprenörer och företag. För att hitta de bästa entreprenörerna i ditt område, överväg att läsa onlinerecensioner eller be om rekommendationer från vänner och familj. Tänk på följande faktorer när du hittar rätt installationstjänster för sumppump:

1. Erfarenhet: Tänk på erfarenheten och kvalifikationerna hos den tekniker du planerar att anställa. Har de nödvändiga kunskaper och färdigheter för att slutföra jobbet?

2. Rykte: Kontrollera onlinerecensioner och betyg för att få en känsla av entreprenörens rykte. Har de en bra meritlista?

3. Kostnad: Jämför och kontrastera offerter från olika entreprenörer för att hitta en balans mellan pris och kvalitet.

Vanliga frågor

Vad är en sumppump?

En sumppump är en anordning som används för att ta bort vatten som har samlats i en sumpgrop i din källare. Pumpen är utformad för att släppa bort vattnet från husets grund och förhindra översvämning.

Vad är en reservpump?

En reservpump fungerar som ett reservsystem vid strömavbrott eller mekaniskt fel. Det säkerställer att vatten kan pumpas ut ur källaren, även i nödsituationer.

Hur ofta ska en sumppump bytas ut?

Livslängden för en sumppump är vanligtvis tio år. Efter denna tidsram är det klokt att byta ut pumpen innan den misslyckas.

Vilken kapacitet har en sumppump?

Kapaciteten hos en sumppump hänvisar till den maximala mängd vatten som pumpen kan ta bort från källaren. Pumpens kapacitet mäts vanligtvis i gallon per timme (GPH).

Behöver mitt hem en sumppump?

Om ditt hem är beläget i ett område med kraftiga regn, eller om du har en källare, rekommenderas det starkt att installera en sumppump. Sumppumpar kan hjälpa till att förhindra vattenskador på ditt hem och hålla din källare säker och torr.

Hur mycket kostar det att installera en sumppump?

Kostnaden för installationen kan variera beroende på typen av sumppump, entreprenören du anlitar och var du befinner dig. Den genomsnittliga kostnaden för att installera en sumppump varierar från $500 till $2000.

Hur kan jag säkerställa att min sumppump håller länge?

Korrekt underhåll kan säkerställa att din sumppump håller länge. Kontrollera regelbundet pumpens funktion och rengör sumpgropen för att förhindra blockeringar eller tilltäppningar.

Kan sumppumpar användas för avlopp?

Sumppumpar är inte konstruerade för att hantera avfall eller avlopp. De är utformade för att ta bort vatten från källaren och förhindra översvämningar.

Hur djup ska en grop vara?

Sumpgropens djup beror på källarens djup. Gropen bör vara tillräckligt djup för att rymma sumppumpens placering och lämna tillräckligt med utrymme för vattenansamling.

Kan en sumppump installeras utanför källaren?

Ja, vissa sumppumpar kan installeras utanför källaren. Piedestal sumppumpar installeras utanför bassängen, vanligtvis ovanpå ett stativ eller piedestal.

Kan en sumppump gå konstant?

Sumppumpar är utformade för att slås på och av efter behov. De bör inte köras kontinuerligt eftersom detta kan orsaka skador på pumpen och minska dess livslängd.

Vad är skillnaden mellan en dränkbar och en piedestal sumppump?

Dränkbara sumppumpar installeras i en sumpgrop som grävs ner i källargolvet. En dränkbar pump placeras inuti gropen och täcks med ett lock. Piedestal sump pumpar, å andra sidan, sitter utanför sump gropen, vanligtvis ovanpå ett stativ eller piedestal.

relaterade inlägg

 • Varför rör sig inte mitt USPS-paket? (Möjliga orsaker)
 • Arbetsbeskrivning för bilportör
 • Arbetsbeskrivning för NICU-sjuksköterska
 • $55 000 per år är hur mycket en timme?
 • Bästa säsongsjobb
 • Vilken tid öppnar GameStop Close-Open? (The Ultimate Guide 2023)
 • Panera Bread Missions- och visionsanalys

Snälla hjälp oss att betygsätta detta inlägg

Dela med sig:

FAQs

How much is labor to install a backup sump pump? ›

Labor costs for installing a sump pump and drainage pipes range from $300–$4,000, depending on whether your home already has a sump basin. If it does, you can hire a plumber at $75–$150 per hour to hook up your new sump pump system.

Are sump pumps expensive to install? ›

A professional installation will range in cost from $600 to $1,800 for the sump pump unit plus labor, with an average cost of around $1,200. Final cost will depend on a variety of factors, including location and the complexity of the installation.

Can anyone install a sump pump? ›

Installing a replacement primary sump pump might sound like a task best left for the professionals, but it's actually an easy task that any homeowner can do. With just a few hand tools, a bucket, and some PVC parts, you can have your replacement pump installed in less than an hour.

Is sump pump malfunction covered by insurance? ›

While homeowners insurance protects you against some forms of unexpected water damage, water back-ups and sump pump overflows are usually not covered. You may purchase optional water back-up coverage that may pay for damages in the case of sewage back-up or a malfunctioning sump pump.

Who is the best person to install a sump pump? ›

While plumbers are the appropriate contractor to call for a plumbing leak, a proper and effective sump pump installation should be completed by a certified basement waterproofing specialist.

How many hours does it take to install a sump pump? ›

Installing a sump pump is certainly not an easy task and it can take 6 to 8 hours, based on how thick the basement floor is. First and foremost, you need to determine where is the water coming from, since these pumps treat the effect, not the cause.

What time of year is best to install a sump pump? ›

Sump pump installation is most effective before the rainy season: which in the Midwest will begin in April and can last through mid-summer. You may also remember times when snow melt has caused basement flooding issues. It's always best to install it on a clear day when there hasn't been any recent flooding.

What is the life expectancy of a sump pump? ›

How Long Does A Sump Pump Last On Average? Like other appliances and equipment in your home, your sump pump won't last forever. Averaging about 10 years, you might not notice your sump pump has malfunctioned until it has stopped working.

Is a sump pump under a house really necessary? ›

Why do basements or crawl spaces need a sump pump? Without a sump pump, excess water that seeps or pours into a home can damage the foundation, creating cracks and issues throughout the house. The more water accumulates outside of a foundation, the more pressure builds up, and water can find a way through concrete.

Can I install a sump pump myself? ›

When your home has a sump pump, you want it working to keep rainwater out of your basement or crawl space. If your sump pump is failing and you need to replace it, it's a DIY job you can handle yourself.

How far does sump pump need to be from house? ›

The discharge point should be at least 10 feet away from your foundation, but 20 feet is better. Otherwise, the water will reabsorb into the soil, and your pump will need to remove it again. A constant flow of water damages your foundation, contributes to erosion, and quickly wears out your sump pump.

Will my basement flood if sump pump fails? ›

A sump pump is a relatively inexpensive water mitigation system. But like any piece of equipment in your home, it will eventually fail which can result in flooding, water backups, or water damage to your basement.

How often do you need to replace a sump? ›

On average, sump pumps need to be replaced every 7 to 10 years. Repairing a sump pump older than that would cost around the same price as a replacement, with much less of a return on your investment.

Where does water go if sump pump fails? ›

Without a working sump pump, the excess water from a serious storm will begin to accumulate at the lowest point in your home. That point may be the foundation, crawlspace or basement. No matter where the water settles, it will begin to warp wood, cause rot and lead to mold growth.

Do plumbers clean sump pumps? ›

For the best results, you should get a qualified plumber to clean your sump pump, especially if your pump is faulty or requires maintenance.

What is the best location for a sump pump? ›

Ideally, your sump pump basin should be in the lowest-lying location in your basement so water will naturally flow there. Go by sight as much as you can and then use a level to be sure the area is sloped downward.

Can you install a sump pump without drain tile? ›

Without a drain tile system, a sump pit and pump is most effective if it can be positioned in the precise low spot in the basement where water naturally collects.

How many times a day should a sump pump run? ›

How often should your sump pump run? A sump pump should only run when it is needed. This could be a significant amount, and for various reasons. If you live in a very wet climate, then the water table may be higher than your basement floor, which means that the pump could run 2 or 3 times a day for a couple of minutes.

Can you leave a sump pump running all night? ›

Sump pumps should not be running constantly and if they are then it is more than likely that there is a problem. If water starts to enter your basement, then this is when the sump pump kicks into life and starts the process or removing water from the basement.

Does a sump pump use a lot of electricity? ›

Do sump pumps use a lot of electricity? Sump pumps use can use $30 a month in electricity and about 10 kWh of power per month during wet spring months. Make sure you are not overloading your circuits or you could trip the breaker.

Should my sump pump run every time it rains? ›

A sump pump should only run when it is needed because the water in the basement has reached a certain level. Those who live in areas where it rains frequently will see their sump pump running fairly often. In some cases, it might turn on a few times per day.

Should I turn off my sump pump in the winter? ›

Some people wonder if they should turn off the sump pump in winter. Do not do this. You shouldn't turn off your sump pump in winter as it still needs to be ready to run in the event of any ice or snowmelt.

Can a sump pump last 30 years? ›

As mentioned above, the average sump pump lifespan is between five and seven years, although some units last several decades. Certain pedestal pumps can even run for as long as 30 years.

How can you tell when a sump pump is going bad? ›

Signs It's Time to Replace Your Sump Pump
 1. Makes strange noises. Sounds coming from your pump can indicate worn or damaged parts. ...
 2. Vibrates Excessively when Running. ...
 3. Infrequent Pump Usage. ...
 4. Runs All the Time. ...
 5. Irregular Cycling. ...
 6. It Runs for a Long Time. ...
 7. Visible Rust. ...
 8. Seven Years Old or Older.

What are the disadvantages of sump pump? ›

 • Electricity required. Power outages often occur during heavy rainstorms that can cause water to enter a basement. ...
 • Possible radon hazard. Putting a hole in the concrete floor of a basement or crawl space creates an opening where radon gas from the soil can enter the foundation. ...
 • Unattractive appearance.

How much does it cost to replace an old sump pump? ›

Sump Pump Replacement Cost

Submersible sump pump replacement costs range from $800 to $2,000, for an average cost of $1,400.

What is the alternative to a sump pump? ›

French Drains

This hidden pipe drains water away from especially wet areas and brings it to the designated draining location. French drains are discreet and effective at redirecting water away from the structure of your home, though there is a chance it may not collect all the water in the event of extreme flooding.

Is a French drain better than a sump pump? ›

Sump pumps and French drains both serve their own purposes, which makes it difficult to say if one really outclasses the other. More often than not, the solution that suits you best will depend on the kind of water intrusion you see. However, it's often best to use them together.

Why don't old houses have sump pumps? ›

If your house is built on a concrete slab (no basement) then odds are there is no sump pump. Sump pumps are designed to take water that surrounds your foundation and pump it outside before it can seep into your basement. So—no basement—no need for a sump pump.

Can I dump water in my sump pump? ›

You basically need to pour enough water in the pit so that it triggers the float by itself, engages the pump's motor and hence, the impeller should drain the water in the sump. If the water you pour engages the pump and the water gets dispelled, then your pump is working properly.

How deep does a hole have to be for a sump pump? ›

The typical pit is 30 inches in depth and 18 to 24 inches across. The standard sump pit inserts available in home improvement centers is 26 gallons and 18 inches in diameter. In many cases, the pit needs to be a minimum of 24 inches and up to a depth of 36 inches.

Can a sump pump go anywhere in basement? ›

You'll want to place the sump near a wall in the basement, since the sump pump discharge will need to exit the basement and travel at least 10 feet (3.0 m) outside to discharge. Look for a spot that will be easy to work in, and where you can punch a hole through a rim joist to reach outside.

Can I drain my sump pump into my yard? ›

Since discharges can't be run into sewer or septic systems, the only option is to run them out into your yard. A professional sump pump installer will work with you to determine a good location for the discharge to exit your home and pump the water to a place where it can run off efficiently.

Should a sump pump sit on the ground? ›

The sump pump sits below the level of the floor so that it can drain out any water that flows around or penetrates the walls of the foundation.

Does a house need two sump pumps? ›

Each Sump Pit should have 2 pumps, a Primary and a Backup (whether it be a battery backup, or in the case of a home-generator, a secondary Primary) Drain Tile needs to be sloped 1/8” per Linear Foot. Incorrectly installed Drain Tile and inadequate Sump Pumps and Pits will cause your basement to flood.

Should a sump pump be at the bottom of the pit? ›

Most sump pumps are placed on a bed of gravel at the bottom of pit with a discharge pipe hooked to the circular ring on the left side of the unit. If installed properly, your sump pump collects all excess water surrounding your house.

What are the four types of sump pumps? ›

Our research found that there are four main types of sump pumps: submersible, pedestal, battery backup, and combination.

Is cast iron sump pump better than plastic sump pump? ›

Cast iron sump pumps are generally stronger than thermoplastic, but both are designed for long life. Besides the stronger material, the advantage of cast iron pumps is that they distribute heat from the motor better, maximizing the cooling ability of the sump pump.

Can you shower if your sump pump is not working? ›

You may notice a musty smell in your basement, wet floors, damp walls, and damaged electronics or furniture. You should be able to shower if your sump pump is not working.

Why is there water in my basement if I have a sump pump? ›

If you have a sump pump, water should be entering the pump basin if you have seepage in the basement. If water is not running into the basin, you may have clogged foundation drains. This will require a plumber to assess. Occasional minor seepage is typical.

How much does a sump pump cost? ›

Sump Pump Installation Cost Estimate
Sump Pump Installation and Labor Cost Estimate
Average Cost$1,200
Highest Cost$3,000 - $3,800
Lowest Cost$600 - $1,000
Apr 20, 2023

How many hours does it take to replace a sump pump? ›

Installing a sump pump is certainly not an easy task and it can take 6 to 8 hours, based on how thick the basement floor is. First and foremost, you need to determine where is the water coming from, since these pumps treat the effect, not the cause.

Can a sump pump last 25 years? ›

The motor in pedestal sump pumps can even make it for 20 to 25 years when cleaned properly on a routine basis. Even if you have a battery backup, thorough sump pump maintenance is necessary to keep all components, including the check valve and motor, working at the highest level and capacity.

How much does it cost to run a sump pump all day? ›

FAQs About Installing and Running Sump Pumps

Submersible pumps, which often have three-quarter to one horsepower motors, typically cost $30 to $40 per month in electricity.

Does insurance cover sump pump failure? ›

While homeowners insurance protects you against some forms of unexpected water damage, water back-ups and sump pump overflows are usually not covered. You may purchase optional water back-up coverage that may pay for damages in the case of sewage back-up or a malfunctioning sump pump.

Why is sump pump running with no rain? ›

An increase in groundwater is one of the most common reasons your sump pump may be running without rain. A broken pipe, nearby construction, or overflowing water sources can increase the amount of groundwater, which can then pool at the bottom of your home and turn your sump pump on.

Why is it raining and no water coming in my sump? ›

No water in the sump pump is a classic sign of an improperly installed pump or a pump that is not linked to a drainage system. Sumps and Drainage Go Hand-in-Hand. A sump pump works best if there is a drain tile installed internally along the internal perimeter of the basement, or externally.

Can I install a backup sump pump myself? ›

These kits usually come with at least six independent components and require the purchase of additional supplies, including PVC pipe, check valves, and cement, in order to complete the installation. Luckily, you can in fact add a battery backup to an existing sump pump—and it is extremely easy to install.

Is a back up sump pump worth it? ›

A battery backup system for your sump pump is extremely important for providing peace of mind that your home will be protected from water damage. The ruggedness and durability of today's sump pumps paired with regular inspection and maintenance can make mechanical failure or physical breakdowns quite unlikely.

How much does it cost to put in a sump? ›

The average cost of a sump pump alone is around $250. However, costs can vary from $150 to $400 and sometimes even more. To have a sump pump installed by a professional waterproofer, you'll have to pay an extra $100 to $200, bringing your cost up to $350 to $450 in total.

What is the lifespan of a backup sump pump? ›

How Long Does A Sump Pump Last On Average? Like other appliances and equipment in your home, your sump pump won't last forever. Averaging about 10 years, you might not notice your sump pump has malfunctioned until it has stopped working.

What is the difference between a sump pump and a backup sump pump? ›

Basements can collect water from rainfall, but sump pumps collect and move this water before it accumulates. Since primary sump pumps operate on electricity, backup sump pumps can take over during a power outage to ensure your basement stays dry even if your main sump pump loses power.

What is the disadvantage of sump pumping? ›

Electricity Supply

Sump pumps need electricity to work, which poses a problem when there are severe rainfalls and power outages. It is advisable to install one that has a battery backup system, thereby ensuring that it will carry on working when needed the most.

What are the disadvantages of a water powered backup sump pump? ›

Water-powered sump pumps require municipal water and therefore will not work if your home is on a well after you lose power. Home's with well water generally lose water pressure once the power goes out (assuming there is no generator), and in this scenario the water-powered pump will not run.

Should I avoid buying a house with a sump pump? ›

As long as you have requested the necessary inspections and disclosures, the presence of a sump pump should not prevent you from buying a home. If the inspection turns up with any water damage, be ready to negotiate. Ask the seller to either make repairs or lower the selling price.

Is it wise to buy a house with a sump pump? ›

Investing in a sump pump can save you a fortune on potential damages. Having a home that already comes with a sump pump is even better as buying one and installing it yourself can run a few hundred dollars.

Should every basement have a sump pump? ›

Not every house will need a sump pump, but in others, sump pumps are a must to protect against water damage and flooding. If your home or business was built atop a basement, it's best to have a sump pump installed.

Do I need a floor drain if I have a sump pump? ›

Houses built after 1954 are required to have the foundation drains directed to a sump pump that sends the water to your lawn or to the storm sewer. If you do have a sump pump, there are a few things that you can do to minimize the chance of water in your basement and keep your pump functioning efficiently and reliably.

What you need to know before buying a sump pump? ›

Horsepower: Common motor sizes include 1/4 HP, 1/3 HP, 1/2 HP, 3/4 HP and 1 HP. What you really want to look for, however, is how many gallons of water per hour it can pump and to what height. If your existing sump pump runs constantly, regardless of weather conditions or time of year, consider a more powerful pump.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 12/21/2023

Views: 5431

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.