VEIP - Allmänna krav Sidor (2023)

Vehicle Emissions Inspection Program (VEIP) schemalägger tester, meddelar kunderna att deras fordon är på väg att göra de nödvändiga utsläppstesterna (seBilaga A) och administrerar dessa tester. Alla obligatoriska fordon registrerade i specifika Maryland-län (seBilaga B) måste genomgå VEIP-inspektionerna. MVA har en lista över fordon som är undantagna från utsläppstestning (se bilaga C).

Nya fordon, registrerade för första gången, kommer att schemaläggas för VEIP-testning minst 36 månader från registreringsdatum.


Varför måste mitt fordon besiktigas?

Utsläpp från fordon förorenar vår luft och skapar marknära ozon, en viktig komponent i smog. Människor kör 135 miljoner miles i Maryland dagligen - en mängd som ökar varje år. Genom att se till att ditt fordon fungerar effektivt kan du minska våra luftföroreningar. Alla Marylandbor behöver hjälpa till att hålla vår luft ren.


Vilka fordon måste testas?

Bilaga Aidentifierar de typer av tester som utförs på en VEIP-station och vilka fordon som måste ta emot varje typ av test.Bilaga Blistar Maryland län där registrerade fordon måste testas.Bilaga Clistar de fordon som är undantagna från VEIP-kraven.


Hur vet jag när mitt fordon behöver besiktigas?

Vehicle Emissions Inspection Program (VEIP) kommer att meddela dig via e-post 11 veckor innan ditt fordons förfallodatum, förutsatt att vi har din e-postadress registrerad. Annars kommer du att meddelas via amerikansk post cirka 6-8 veckor före ditt förfallodatum. Fordon måste besiktigas vartannat (2) år.


Vart går jag för att få min bil testad?

Du kan gå till någon av de 18VEIP-stationerbeläget i hela Maryland. Alla stationer är utrustade för att administrera alla tester som krävs för ditt fordon.


Vad ska jag ta med mig till provet?

Du bör ta med ditt fordon, testanmälan och/eller ditt registreringskort tillsammans med provavgiften. Du kan betala din testavgift med kontanter, MasterCard, Mobile Wallet Pay​, ​VISA, AmericanExpress, check (som betalas till VEIP), postanvisning eller resecheck.


Vad ska jag inte ta med?

Du bör inte ta med följande:

 • Husdjur
 • Utrustning för snöröjning
 • Bogserad släpvagn
 • Överbelastat fordon


Vilka tester kommer mitt fordon att genomgå?

Det finns tre tester som kan administreras:

 • Gaslock test
 • Inbyggt diagnostiskt (OBD) test
 • Slutrörstest (tomgångstest)


Måste jag få ett VEIP-besiktningsmeddelande för att få mitt fordon besiktigat?

Nej, du kan när som helst ta ditt fordon till besiktning. Om du väljer att få ditt fordon inspekterat utanför din normala testcykel, anses testet vara antingen ett frivilligt eller oplanerat test, beroende på omständigheterna.

Ett VEIP-test anses varafrivillignär fordonet inte är registrerat på dig (t.ex. du köper en begagnad bil och vill försäkra dig om att den uppfyller utsläppsnormerna). I det här fallet kommer fordonets testresultat att göra detinteregistreras i MVA:s databas.

Ditt fordon kan också genomgå enoplaneradVEIP-test. Detta kan inträffa när du vet att du inte kommer att kunna slutföra ditt VEIP-test under din normala testperiod. I det här fallet kan du skicka in dina testresultat till MVA och fordonets testresultat kommer att registreras i MVA:s databas.


Vad ska jag göra innan jag testar mitt fordon?

Följande tips kan vara till hjälp:

 • Fordonets olje- och kylvätskenivåer ska ligga på tillverkarens rekommenderade nivåer och däcken ska vara korrekt pumpade.
 • Om fordonet kräver ett tomgångstest med avgasrör, bör fordonet köras i normala motorvägshastigheter i minst 20 minuter före provet för att värma upp det. När du väl anländer till testet, låt motorn gå tills inspektören instruerar det.
 • Se till att du har ett gaslock och att det sitter ordentligt.


Vad ska jag göra om jag inte får mitt meddelande eller om mitt meddelande går förlorat?

Du kanbesök myMVA-korrespondensansvarigför att se och skriva ut ditt meddelande, eller gå till teststationen med ditt registreringskort i stället för meddelandet.


Vad ska jag göra om jag inte ska vara i Maryland under min testperiod?

Om du ska vara i en annan stat kan MVA acceptera testresultat från andra stater. KontaktVEIPatt verifiera och förvidare information.


Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om avstängning från MVA för att jag inte har slutfört mitt VEIP-test?

Du bör kontaktaVEIPomedelbart för specifik information.


Jag köpte nyligen ett begagnat fordon och fick ett VEIP-meddelande, gjordes inte VEIP-testningen när mitt fordon genomgick säkerhetsinspektionen i Maryland?

Nej, ditt fordon genomgick inte VEIP-testet vid tidpunkten för säkerhetsinspektionen i Maryland. Den som köper ett begagnat fordon får ett VEIP-testbesked tre månader efter dagen för fordonets registrering.

Om du har VEIP-certifikatet från den tidigare ägaren kan du skicka in en kopia till VEIP för att uppdatera ditt register.


Behöver mitt dieselfordon besiktigas?

Om ditt fordon enbart drivs med dieselbränsle, markera lämplig ruta på baksidan av VEIP-meddelandet som du fick med posten och returnera det till VEIP.


Mitt fordon är en hybrid (del bensin och delvis elektrisk eller propan); måste jag besiktiga den?

Ja, du måste ta ditt fordon till enVEIP stationför provning.


Måste jag få min husbil testad?

Ja, du måste ta med din husbil till en VEIP-station för provning.

Mitt fordon har handkontroller; måste jag testa det?

Ja, ett fordon måste genomgå VEIP-test, oavsett om fordonet manövreras med handkontroller eller inte.


Avgifter:

 • Det finns enavgiftför VEIP-testet.
 • Aförseningsavgiftbedöms efter att "giltighetsdatumet" har passerat.
 • Efter att den initiala förseningsavgiften har fastställts tillkommer en tilläggsavgiftförseningsavgiftdebiteras för varje fyraveckorsperiod (28 dagar) fordonet fortsätter att vara försenat till testning.
 • Det första omtestet av ett fordon (efter reparationer) är gratis. Men thereisaavgiftför varje ytterligare omtest av fordonet.

Kontaktinformation:

Maryland Motor Vehicle Administration
VEIP

6601 Ritchie Highway, NE
Glen Burnie, MD 21062

Program för inspektion av fordonsutsläpp:1-410-768-7000
MVA Kundtjänst:1-410-768-7000
TTY/hörselskadade:1-301-729-4563

BILAGA A
Erforderliga utsläppstester
Efter modellår och fordonsvikt

Obligatoriska testerProcedurÅrsmodellFordonets vikt

Gaslock test


[Återgå till fråga]

1.Gaslock placerad på testadaptern.
2.Locket trycksätts försiktigt med luft för att säkerställa att det tätar tätt.
3.Locket sätts tillbaka säkert i fordonet.
1977 -19958 501 - 26 000 pund
Diagnostiskt test ombord (OBD) *[Återgå till fråga]

1. Skanningsverktyget ansluts till det inbyggda diagnostiksystemet via en kontakt som vanligtvis är placerad under instrumentbrädan.

2. Systemet kontrolleras för att fastställa om det finns utsläppsbegränsande komponenter som inte fungerar, vilket gör att fordonets utsläpp överskrider tillåtna gränsvärden.

Årsmodell 1996 och nyare (drivs med bensin eller propan)

Tunga fordon 2008 och nyare

8 500 pund eller mindre

8 501 - 14 000 pund

Slutrörstest (tomgångstest)[Återgå till fråga]Fordonets utsläpp analyseras medan motorn går på tomgång. Tomgångstestet är mer lämpligt för äldre modellbilar och tunga fordon på grund av deras fordonsdesign.Årsmodell 1977 till 1995 (driven av bensin eller propan)8 501 - 26 000 pund
Heavy Duty årsmodell 2008 och nyare

14 001 - 26 000 pund

.

 1. Om OBD "check engine" eller liknande varningslampor lyser på instrumentbrädan kommer fordonet att underkännas i OBD-testet. Om lampan lyser bör du se din återförsäljare eller reparationstekniker innan du kommer in för testet.
 2. Om fordonet nyligen har genomgått reparationer som krävde att batterikablarna kopplades bort eller att datorn återställdes, kör fordonet på normalt sätt i en vecka för att återställa beredskapskoderna innan du tar in fordonet för OBD-testet.
 3. Fordonet kan inte testas om växlingsindikatorn inte är korrekt inställd eller om förardörren inte fungerar.

[Återgå till fråga]

APPENDIX B
Län som kräver VEIP-inspektioner *

Anne A​rundel County
Baltimore City
Baltimore County
Calvert County
Carroll County
Cecil län
Charles County
Frederick County
Harford County
Howard County
Montgomery County
Prince George's County
Queen Anne's County
Washington County

* Fordon som kräver VEIP-besiktning måste vara registrerade i något av ovanstående län.

[Återgå till fråga]

BILAGA C
VEIP undantagna fordon

Följande är VEIP-befriade fordon:

 • 1995 eller äldre under 8500 bruttovikt

 • Fordon som väger mer än 26 000 pund totalvikt

 • Fordon som drivs enbart med diesel eller el
 • Motorcykel
 • Fordon registrerade som gårdslastbil, lantbrukstraktor eller jordbruksområdesfordon

 • Historiska eller antika fordon
 • Nya fordon och kvalificerade hybrider under de första 36 månaderna efter titel och registrering
 • Brandutrustning som ägs eller hyrs av staten Maryland, ett län, en kommun, en frivillig brandkår eller räddningsgrupp
 • Ambulanser som för närvarande är undantagna kommer att förbli undantagna
 • Fordon registrerade för pensionärer över 70 eller fordon registrerade med hårdmetallbrickor och som kör 5 000 miles per år eller mindre (om de är samägda måste båda ägarna kvalificera sig för undantaget) kan ansöka om undantag för resten av tvåårscykeln . Körsträcka måste omcertifieras vartannat år för att fortsätta att ta emot undantaget
 • Fordon som är registrerade som ett vägspö i klass N
 • Ett militärfordon som ägs av den federala regeringen och används för taktiska, strids- eller hjälpoperationer eller för träning för dessa operationer
 • Fordon registrerade som skolfordon klass H eller passagerarbuss klass P

[infoMVA Hem|Fordonsbesiktningar]

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

FAQs

Är Vapes lagligt i Sverige? ›

Följande produkter anses inte vara e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om tobak och liknande produkter: E-cigaretter och påfyllningsbehållare som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Vad säger lagen om vape? ›

Åldersgräns. 17 § Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Får man Vejpa på krogen? ›

Man skulle kunna tänka sig att en vapeshop skulle undantag att använda e-cigaretter, men även här är det inte lagligt att vejpa. “Med sådana lokaler avses lokaler som är öppna för alla medborgare till skillnad från en särskild krets av personer.

Hur många cigaretter motsvarar en e cigarett? ›

En engångs vape motsvarar cirka tre stycken cigarettpaket och håller i vanligtvis några dagar och alla använder en engångs vape olika mycket, vanligtvis så räcker produkten upp till tre dagar för en normal rökare.

Får man ta med vape till USA? ›

E-cigarettbatterier är nu förbjudna i allt check-in bagage i hela världen. Batterier måste alltså placeras i handbagaget. Det kan du direkt glömma. Nästan inget flygbolag tillåter att du använder din E-cigarett ombord och du kan också glömma att försöka ånga i smyg på toaletten.

Får man ta med vape i resväskan? ›

E-cigaretter får inte packas ner i det incheckade bagaget. E-cigaretter innehåller batterier och även värmeelement som kan aktiveras oavsiktligt och därmed starta en brand. Tänk på att olika flygbolag och andra länder kan ha ytterligare regler och restriktioner för dessa och andra föremål.

Hur många bloss får en vape ha? ›

En engångs vape räcker oftast till mellan 300 uppemot 800 bloss som motsvarar vanligtvis ett par paket. Detta skiljer sig väldig ofta hos dem olika märkena och modellerna. Ofta så brukar man inte behöva ta mer än ett par puffar för att tillfredsställa suget, så vi rekommenderar att du anpassar rutinen efter dina behov.

Vilka länder är vape olagligt? ›

Det finns ett flertal länder som inte har samma syn på e-cigaretter som Sverige har idag. Ta Thailand som ett exempel där det är olagligt och om du tar med dig din e-cigarett dit så riskerar du att bli fängslad eller få dryga böter. Införsel, bruk och försäljning av e-cigaretter i Thailand är strängt förbjudet.

Vad krävs för att sälja vapes? ›

Det betyder att du som säljer särskilt farliga e-vätskor behöver ha ett giltigt tillstånd från och med den 1 juli 2022. Kravet gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller direkt till privatpersoner.

Är det bättre att Vapea än att röka? ›

Hur mycket bättre är e-cigaretter än vanliga cigaretter? – Eftersom vanliga cigaretter är så väldigt farliga är det troligen mindre farligt med e-cigaretter. Inom tobaks-industrin anser man att e-cigaretter ska kunna användas som rökavvänjning, men det är tveksamt om det fungerar.

Får man Vapea på jobbet? ›

Vaping regleras av lagen om tobak och liknande produkter. Detta innebär att du inte får använda en vape inomhus i flertalet allmänna lokaler, som du kan läsa mer om här. Detta förbud gäller även för många platser utomhus såsom områden i anslutning till kollektivtrafik, uteserveringar och idrottsplatser.

När blir Vapes olagliga? ›

Regeringens utredare föreslår att samtliga smaker i e-cigaretter och e-vätska blir förbjudna från och med Maj 2022. Undantaget är tobakssmaker, men förbudet gäller både vätskor med och utan nikotin. Reaktionerna från oroliga e-cigarettanvändare fick sociala medier att koka.

Hur många cigaretter är 600 bloss? ›

600 bloss motsvarar cirka 50 cigaretter.

Är e cigg farligt för lungorna? ›

Användning av e-cigaretter stör omedelbart kärlfunktionen och kan på sikt bidra till inflammation, även om lösningen som andas in inte innehåller nikotin. Det visar en studie som publicerats i Radiology.

Hur mycket kan man Vapea på en dag? ›

Hur länge räcker en E-juice?
Volym (ml)10ml100ml
Räckerca 5 dagarca 4 veckor
Motsvararande cigarettpaketca 5 paketca 20 paket
Dec 6, 2022

Får man ha engångs vape i handbagaget? ›

Reglerna kring att ta med sig en vape eller en e-cigarett är mycket lika på ett flygplan i 2022. Alla e-cigaretter måste också tas med i handbagaget i en säker förpackning, med e-vätskorna i en tydlig förseglad förpackning. Det finns en gräns på 100 ml per flaska e-vätskor.

Kan man ta med snus till USA? ›

Skicka snus utomlands

Inte då! Enligt Tullverket går det bra att skicka snus till och från Sverige inom EU som gåva om: Snuset skickas i paket som gåva mellan två privatpersoner.

Får man ha cigaretter i incheckat bagage? ›

Nya internationella flygregler förbjuder nu passagerare och kabinpersonal att flyga med elektroniska cigaretter i incheckat bagage.

Varför får man inte ha batterier i incheckat bagage? ›

*1) Batteridrivenutrustning som kan generera extrem värme och orsaka brand får transporteras på flyg under vissa förutsättningar. Tänk på att packa den värmeproducerande delen och batteriet var för sig. Alla batterier ska förpackas var för sig för att förhindra kortslutning.

Får man packa sprit i incheckat bagage? ›

Alkoholhaltiga drycker i obrutna förpackningar som innehåller mellan 24 och 70 volymprocent alkohol får tas med i incheckat bagage. Du får sammanlagt ta med dig 5 liter per person.

Kan man ta med Thermacell på flyget? ›

Får jag ta med min Thermacell på flyget? Vi har inga avtal eller bestämmelser med flygbolagen, du får därför helt enkelt höra med ert specifika flygbolag om hur de ställer sig till butangaspatronerna (25 ml).

Hur många cigaretter är 800 bloss? ›

En pod ger 800 bloss* och motsvarar ca 60 cigaretter för en rökare. Ofta behöver man inte mer än ett par bloss för att dämpa suget så vi rekommenderar att du anpassar rutinen efter dina personliga behov.

Hur länge räcker 1600 bloss? ›

Sammanfattning: Livslängden på en engångs-vapebereder beror på många faktorer, inklusive användning. En genomsnittlig engångsenhet för vape kan dock, som ett ungefär, hålla i 3-5 dagar och ge omkring 400-600 bloss.

Kan tandläkare se om man röker e cigg? ›

Det finns vissa bekymmer för tänderna när det gäller nikotin, som även om det är en färglös vätska i sig nikotinet från vaping kan skada tändernas vithet och lämna fläckar.

Får man röka e cigg på krogen? ›

Det rådande rökförbudet på uteserveringar gäller också elektroniska cigaretter (även kallade e-cigaretter eller e-cigg), vattenpipor och örtprodukter för rökning.

Får man köpa in Vapes från Kina? ›

Det finns inga mängdbegräsningar vid beställning av e-vätska eller e-cigaretter från land utanför EU. Du måste vara 18 år för att få ta hem sådana produkter. Eftersom du beställer från ett land utanför EU ska tull och skatt betalas till Tullverket.

Får man Vapea på tåg? ›

Rökning (även e-cigaretter) är förbjudet på alla våra tåg.

Får man sälja Vapes privat? ›

Om du vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin, ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Du ska ta fram ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten och skicka in tillsammans med din anmälan.

Vad är straffet för att sälja vape? ›

Det innebär att du kan bli dömd till böter eller fängelse i upp till 6 månader för att du har låtit någon under 18 år köpa folköl, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Näringsidkaren ska ha ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner som personalen ska arbeta efter.

Får Circle K sälja Vapes? ›

Större återförsäljare som Circle K, har meddelat både kunder och butiksinnehavare att hålla e-cigaretter borta från försäljning tills alla tillstånd är klara.

Hur blir lungorna när man röker vape? ›

Det finns ämnen i e-cigaretter som kan skada dina lungor och blodkärl, precis som vanliga cigaretter kan . Du kan få hosta, ont i halsen, bli torr i munnen, må illa eller bli yr om du röker e-cigaretter. Många e-cigaretter innehåller nikotin som kan göra dig beroende.

Är det farligt att ta ett bloss vape? ›

Du kommer absolut inte få några sjukdomar av att testa ta ett bloss av en vape en gång, men du kanske kommer gilla det och fortsätta vilja ta fler bloss.

Vad är farligast vape eller röka? ›

När du vejpar skippar du 4000 farliga och ofta cancerframkallande kemikalier som frigörs när du röker en vanlig cigarett. Vapes är exponentiellt mindre farliga än cigaretter, och vaping kan även hjälpa människor att sluta röka traditionella cigaretter. Fördelarna med vaping uppväger riskerna.

Får man förbjuda snus på jobbet? ›

Tobaksfri arbetsmiljö

Det finns många arbetsplatser där man har en policy med förbud av alla typer av tobaksprodukter, även snus. Att införa ett totalt tobaksförbud är tillåtet men att förena förbudet med sanktioner om man inte följer förbudet är mer komplicerat.

Är e cigg och vape samma sak? ›

Det finns produkter med enbart nikotin, till exempel e-cigaretter och nikotinsnus. Benämningar som vape, tobaksfritt snus och vitt snus kan få dem att framstå som mindre skadliga men nikotinets toxiska och beroendeframkallande egenskaper kan påverka hälsan negativt.

Kan en tandläkare se om man Vapar? ›

Generellt innebär tystnadsplikten inom tandvården, oavsett huvudman, att uppgifter om patientens hälsa eller personliga förhållanden inte får lämnas ut till någon annan än de som direkt vårdar patienten, om det inte är helt klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående lider men eller om ...

Har dom slutat sälja Vapes? ›

Inga e-cigaretter har granskats och godkänts för att säljas som läkemedel och därför är e-cigaretter med nikotin för närvarande förbjudna i vårt land. Tillsynen av läkemedelsmarknaden sköts av Läkemedelsverket som 2008 förbjöd ett företag att sälja e-cigaretter.

Varför säljs inte vape? ›

Länsstyrelsen bedömer att en e-cigarett som säljs med e-vätska i sig, t. ex. en e-cigarett för engångsbruk, är att betrakta som en kemisk produkt och ska därför också omfattas av bestämmelserna. Varför krävs tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter?

Hur många bloss på en cigarett? ›

En rökare tar omkring 10 bloss på en cigarett, en EC-användare omkring 15 bloss. En ampull kan innehålla tillräckligt med e-vätska till 250 – 400 bloss, något som har uppskattats motsvara 1 – 2 paket cigaretter (29).

Är det farligt att Vapea utan nikotin? ›

Vaping utan nikotin är säkert. E-cigaretter är 95% mindre skadliga än rökning enligt Public Health England, med noll nikotinvätskor som tar bort påverkan som nikotin har på kroppen, såsom ökad insulinresistens, vilket ökar risken för diabetes.

Finns Elf bar i Sverige? ›

Du kan köpa elf bar här, eller så kan du köpa elf bar för Sverige från vår svenska webbutik. Elf Bar finns i ett brett utbud av smaker och nikotinstyrkor för att passa olika användares preferenser. Några exempel på smaker inkluderar mentol, tobak, frukt och desserter.

Vilken engångs vape håller längst? ›

Aroma King varar i ca 700 puffar. Elf Bar 600 klarar oftast ge drygt 600 bloss. Frunk Bar ger ca 800 bloss. Dinner Lady V800 är en vape med runt 800 puffar.

Vad är popcorn lungor? ›

Sjukdomen kallas popcornlunga

Några av symptomen är andnöd, torrhosta och plötslig trötthet. Sjukdomen är mycket svårbehandlad och i vissa fall krävs det en lungtransplantation för att patienten ska överleva.

Kan man bli beroende av vape utan nikotin? ›

Känslan av att ha en cigarett

Med en vape utan nikotin kan du vänja dig av med din vana utan att kompromissa med hälsoriskerna som tobak och nikotin medför. Vi erbjuder många olika smaker och om du har svårt att bestämma dig kan du välja att prova på vårt så kallade provpaket.

Är det tobak eller nikotin som ger cancer? ›

Nej. Nikotin är en vanlig kemisk förening som finns i tobaksplantor och den gör snarare tobaken beroendeframkallande än att direkt orsaka cancer. Personer som är beroende kommer mer sannolikt att fortsätta att exponera sig för de cancerframkallande ämnena i tobaksrök eller rökfri tobak.

Kan man Vejpa inomhus? ›

Det är generellt sett tillåtet att vejpa och röka i din egna bostad, då det inte finns några lagar som förbjuder detta. Ett undantag är dock allergiboenden, där personer med känslighet mot vissa dofter, astmatiker och liknande kan bo.

Hur många cigaretter motsvarar en engångs vape? ›

Engångs e-cigg är skapat för den som vill testa en elektronisk cigarett utan att behöva spendera en massa pengar, en engångs vape med nikotin kostar inte många kronor och motsvarar cirka tre cigarettpaket.

Kan en vape sprängas? ›

När litiumbatteriet i elektroniska e-cigaretter överhettas kan det explodera och bland annat ge svåra brännskador, enligt ett brev i tidskriften New England Journal of Medicine. Att använda elektroniska cigaretter blir allt mer populärt, bland annat i Sverige.

Kan man köpa vape i Sverige? ›

Vi som alla andra vape butiker måste följa den åldersgräns som finns för att få köpa e-cigarett i Sverige. I Sverige har vi lagar som säger att man måste vara över 18 år för att köpa e-cigaretter.

När får man köpa vape i Sverige? ›

Åldersgränsen för att köpa e-cigaretter är 18 år.

Är vape olagligt i Danmark? ›

Danska folketinget röstade i veckan ja till att förbjuda smaksättningar i e-vätska. Detta trots förbudet strider mot EU-fördraget och den fria handeln inom unionen. Förbudet ska börja gälla i april 2022, och innefattar alla smaksatta e-juicer, förutom tobakssmaker och menthol.

Är e-cigg och vape samma sak? ›

Att använda e-cigg kallas för att "vejpa", från engelska "vape" dvs dra i sig ånga "vapor". "Vejpa" blev ett svensk nyord 2015!

Får barn röka vape utan nikotin? ›

Vi vet trots detta att användning av e-cigaretter, som även kallas vaping eller vejpning av användare, kan skada hälsan. Barn och unga ska skyddas och därför finns en 18-årsgräns för användning av e-cigaretter med nikotin i Sverige. Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla skadliga ämnen t. ex.

Får man Vejpa i Thailand? ›

Thailand. I Thailand är det olagligt att sälja och importera vejpprodukter. Det är även förbjudet att använda e-cigaretter öppet och även turister har drabbats av hårda straff på grund av vejpning.

Hur många limpor cigg får man ta in i Sverige? ›

Regler för att ta med alkohol och tobak inom EU och vid resor till och från EU
VarorEU:s minimigränser
Cigaretter800
Cigariller (cigarrer som väger högst 3 gram styck)400
Cigarrer200
Tobak1 kg
4 more rows

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 09/30/2023

Views: 6004

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.